Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Aptarkite visa šeima

Aptarkite visa šeima

 Aptarkite visa šeima

Ko trūksta šiame paveikslėlyje?

Perskaitykite Pradžios 13:5-17. Dabar pažvelkite į paveikslėlį. Ko jame pasigendate? Žemiau užrašykite atsakymus. Sujunkite taškus ir užbaikite paveikslėlį jį nuspalvindami.

1. .....

2. .....

[Schema]

(Prašom žiūrėti patį leidinį)

PADISKUTUOKITE.

Dėl ko kilo nesutarimų tarp Loto ir Abraomo? Kodėl vaidijosi piemenys, ganę jų bandas? Kaip Abraomas, nepasinaudojęs šeimos galvos teise, taikiai išsprendė ginčą?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite Pradžios 13:7-9.

Ar Abraomas pyko ant Loto dėl jo pasirinkimo?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite Pradžios 14:12-16.

Kaip Abraomui buvo atlyginta už nepriekaištingumą?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite Pradžios 13:14-17.

Kaip galite parodyti esąs taikdarys?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite 1 Korintiečiams 13:4, 5; Jokūbo 3:13-18.

UŽDUOTIS ŠEIMAI.

Tegul vienas šeimos narys be žodžių suvaidina kurį nors personažą iš anksčiau nurodytų Biblijos ištraukų. Kiti tepabando jį atpažinti.

 Rinkite ir mokykitės

Iškirpkite, perlenkite pusiau ir saugokite

BIBLIJOS KORTELĖ NR. 5: ABRAOMAS

KLAUSIMAI

A. Kokio amžiaus buvo Abraomas, kai jam gimė sūnus Izaokas?

B. Kokį pažadą Jehova davė Abraomui?

C. Įrašykite trūkstamus žodžius. Dėl tvirto tikėjimo ir darbų Abraomas buvo pramintas ......

[Laiko juosta]

4026 m. p. m. e. 1 m. e. m. 98 m. e. m.

Sukurtas Adomas Gyveno apie Parašyta

1900 m. p. m. e. paskutinė

Biblijos

knyga

[Žemėlapis]

Keliavo iš Ūro į Kanaaną

Ūras

Haranas

KANAANAS

ABRAOMAS

BIOGRAFINIAI DUOMENYS.

Kad įvykdytų Jehovos valią, net nežinodamas, kur gyvens, šis ištikimas vyras paliko klestintį Ūro miestą (Hebrajams 11:8-10). Jis nuolat mokė savo namiškius „laikytis Viešpaties kelio, darant kas teisu“ (Pradžios 18:19). Biblijoje Abraomas vadinamas „tėvu visiems tikintiesiems“ (Romiečiams 4:11).

ATSAKYMAI

A. Šimto metų (Pradžios 21:5).

B. Per jo palikuonis bus palaimintos visos tautos (Pradžios 22:16-18).

C. „Dievo draugu“ (Jokūbo 2:21-24, Brb).

Žmonės ir šalys

3. Mes, Rachelė ir Andrejus, esame vienmečiai. Mums septyneri. Gyvename Rumunijoje. Kiek Rumunijoje gali būti liudytojų: 38600, 68300 ar 83600?

4. Apibrėžkite tašką, nurodantį, kur mes gyvename. Kitu tašku pažymėkite savo šalį ir pažiūrėkite, koks atstumas mus skiria.

A

B

C

D

Vaikai, užduotis jums

Perverskite žurnalą ir suraskite šiuos paveikslėlius. Savais žodžiais nupasakokite, kas juose pavaizduota.

● Atsakymai į šios rubrikos klausimus 11 puslapyje.

 ATSAKYMAI Į 30—31 PUSLAPIŲ KLAUSIMUS

1. Karvės.

2. Avies.

3. 38600.

4. C.