Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Ar Dievas yra visur?

Ar Dievas yra visur?

 Biblijos požiūris

Ar Dievas yra visur?

DAUGELIS tiki, jog Dievas yra visur esantis, kitaip tariant, jis tiesiogine prasme yra visur ir visame kame. Tačiau išmintingasis karalius Saliamonas maldoje Jehovai išsakė tokį prašymą: „Tu malonėk išgirsti Savo dangaus namuose, kuriuose gyveni“ (1 Karalių 8:30, 39, Vl). Taigi, pasak Biblijos, Jehova Dievas turi savo buveinę. Saliamonas šią vietą pavadino „dangaus namais“. Bet kaip tai suprasti?

Biblijoje žodžiai „dangus“ arba „dangūs“ kartais vartojami kalbant apie Žemę supančią fizinę sferą (Pradžios 2:1, 4). Kadangi visa yra Dievo rankų darbas, jo buveinė turėjo egzistuoti anksčiau, nei jis sukūrė dangaus kūnus. Vadinasi, Dievas gyvena sferoje, kuri nesusijusi su tuo, kas materialu. Todėl, kai Biblijoje kalbama apie dangų kaip apie Dievo Jehovos buveinę, turima omenyje ne kokia nors vieta danguje arba visatoje už žemės atmosferos, bet dvasinė sfera.

Stulbinantis regėjimas

Per regėjimą, duotą apaštalui Jonui, Biblija leidžia mums pažvelgti, kokia įspūdinga yra Jehovos buveinė. Tame regėjime Jonas matė atviras dangaus duris ir išgirdo balsą, jį kviečiantį: „Užženk čionai“ (Apreiškimo 4:1).

Paskui Jonui buvo leista išvysti, kaip atrodo Jehova Dievas. Tarp kitų dalykų jis matė štai ką: „Danguje stovėjo sostas, [. . .]. Jo [Sėdinčiojo] išvaizda buvo panaši į jaspio ir sardžio brangakmenius, o vaivorykštė, juosianti sostą, buvo panaši į smaragdą. [. . .] Nuo sosto skriejo žaibai, aidėjo balsai ir griaustiniai; [. . .]. Priešais sostą tviskėjo tarsi stiklo jūra, panaši į krištolą“ (Apreiškimo 4:2-6).

Toks yra Jehovos žėrinčio grožio ir su niekuo nesulyginamo didingumo vaizdingas aprašymas. Atkreipkite dėmesį į tai, kas yra aplink Jehovos sostą. Vaivorykštė simbolizuoja ramybę ir taiką. Žaibai, balsai ir griaustiniai pabrėžia Dievo galią. Stiklo jūra byloja apie stovinčiųjų Dievo akivaizdoje tyrumą.

Nors čia pateiktas vaizdas yra simbolinis, jis daug pasako apie Dievo buveinę. Danguje Jehova palaiko tobulą tvarką. Jo buveinėje nėra chaoso.

Ar Dievas kiekvieną akimirką būna visur?

Tai, kad Jehova turi buveinę, rodo, kad jis nebūna visur. Kaip tad jis gali žinoti, kas vyksta? (2 Metraščių 6:39) Vienas iš būdų — per savo šventąją dvasią, arba veikliąją jėgą. Psalmininkas rašė: „Kurgi galėčiau pabėgti nuo tavo dvasios ar atsitolinti nuo tavo Artumo? Jei į dangų užžengčiau, tu esi ten, jei Šeole pasikločiau guolį, tu esi ten“ (Psalmyno 139:7-10).

Kad suprastume, kaip Dievo šventoji dvasia visur prasiskverbia, įsivaizduokime Saulę. Ji yra konkrečioje vietoje, bet savo energiją paskleidžia didžiulėje Žemės dalyje. Panašiai ir Jehova Dievas turi savo  buveinę, bet tai, ką sumanęs, gali atlikti bet kuriame visatos taške. Negana to, per savo šventąją dvasią Jehova bet kuriuo metu gali stebėti, kas kur vyksta. Todėl 2 Metraščių 16:9 sakoma: „Viešpaties akys aprėpia visą žemę ir sustiprins tuos, kurie su juo visa širdimi.“

Be to, Dievo žinioje yra dvasinės būtybės, vadinamos angelais. Biblija nurodo, kad angelų gali būti šimtai milijonų — galbūt milijardai ar daugiau * (Danieliaus 7:10). Biblijoje pasakojama daugybė atvejų, kai angelai, kaip Dievo atstovai, nusileisdavo į žemę, kalbėdavo su žmonėmis ir pateikdavo ataskaitą Dievui. Pavyzdžiui, Abraomo dienomis angelai tyrė žmonių skundus dėl Sodomos ir Gomoros. Matyt, gavęs pranešimą iš tų angelų, Dievas nusprendė šiuos miestus sunaikinti (Pradžios 18:20, 21, 33; 19:1, 13).

Taigi iš Biblijos galime suprasti, kad Jehovai Dievui nereikia būti visur tiesiogine prasme. Per savo šventosios dvasios veikmę ir angelų pajėgas jis gali puikiai žinoti, kas vyksta su jo kūriniais.

Suprantama, Biblija mums padeda geriau pažinti savo Kūrėją. Iš jos sužinome, jog Dievas gyvena tam tikroje vietoje danguje, tačiau ne fiziniame danguje, o jo dvasinėje sferoje. Kartu su juo ten yra ir miriadai galingų dvasinių būtybių. Dievo buveinei būdinga ramybė, galia ir tyrumas. Biblija mus patikina, jog atėjus skirtam laikui žmonija žemėje mėgausis taikiomis sąlygomis — tokiomis, kokios jau yra danguje (Mato 6:10).

[Išnaša]

^ pstr. 13 Apreiškimo 5:11 rašoma, jog aplink Dievo sostą yra „miriadų miriadai“ angelų. Vienas miriadas lygus 10000, miriadas padaugintas iš miriado (10000 x 10000) bus šimtas milijonų. Tačiau šioje Rašto eilutėje sąvoka „miriadų miriadai“ leidžia manyti, kad dvasinių būtybių gali būti daug milijardų.

AR ŽINOTE?

● Ar Dievas yra visur? (1 Karalių 8:30, 39)

● Kaip toli siekia Dievo dvasia? (Psalmyno 139:7-10)

[Anotacija 29 puslapyje]

Saulė yra konkrečioje vietoje, bet jos energija juntama labai plačiai. Panašiai ir Jehova Dievas turi savo buveinę, bet jo šventosios dvasios veikmė gali būti jaučiama bet kuriame jo pasirinktame visatos taške