Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Aptarkite visa šeima

Aptarkite visa šeima

 Aptarkite visa šeima

Kas klaidingai nupiešta šiame paveikslėlyje?

Perskaitykite Esteros 5:9—6:14. Kokie trys dalykai šiame piešinyje neatitinka pasakojimo? Žemiau užrašykite atsakymus ir užbaikite paveikslėlį jį nuspalvindami.

1. .....

2. .....

3. .....

PADISKUTUOKITE.

Kodėl Hamanas nekentė Mordechajo?

Kas užvestų ant kelio: skaitykite Esteros 5:9.

Kokią klaidingą išvadą dėl savo išdidumo padarė Hamanas?

Kas užvestų ant kelio: skaitykite Esteros 6:6.

Kas Hamanui atsitiko?

Kas užvestų ant kelio: skaitykite Esteros 7:9, 10.

Kaip netapti tokiu kaip Hamanas?

Kas užvestų ant kelio: skaitykite Patarlių 16:18, 19; Jokūbo 4:6.

UŽDUOTIS ŠEIMAI.

Drauge perskaitykite šią Biblijos ištrauką. Vienas iš šeimos narių tegul skaito pasakotojo žodžius, kitas — Hamano, trečias — Zerešos ir jų bičiulių, ketvirtas — karaliaus.

 Rinkite ir mokykitės

Iškirpkite, perlenkite pusiau ir saugokite

BIBLIJOS KORTELĖ NR. 4: ESTERA

KLAUSIMAI

A. Kokią karalienę Estera pakeitė?

B. Užbaikite Biblijos eilutę: „Estera patiko [. . .].“

C. Įrašykite trūkstamus žodžius. Esteros hebrajiškas vardas buvo ...... Vyresnis pusbrolis ..... tapo jos globėju.

[Laiko juosta]

4026 m. p. m. e. 1 m. e. m. 98 m. e. m.

Sukurtas Adomas Gyveno apie Parašyta

V a. p. m. e. paskutinė

Biblijos

knyga

[Žemėlapis]

Estera gyveno Sūzų mieste, Medijos ir Persijos imperijoje

MEDIJA

Sūzai

PERSIJA

ESTERA

BIOGRAFINIAI DUOMENYS.

Našlaitė, tapusi karaliene — Persijos karaliaus Ahasvero žmona. Ji rizikavo savo gyvybe, kad praneštų apie sąmokslą išnaikinti žydus (Esteros 4:11, 15, 16). Esteros drąsa, taktiškumas ir nuolanki dvasia buvo svarbesni už jos išorinį grožį (Esteros 2:7; 1 Petro 3:1-5).

ATSAKYMAI

A. Vaštę (Esteros 1:12; 2:16, 17).

B. „[. . .] kiekvienam, kas tik į ją pažiūrėdavo“ (Esteros 2:15, Brb).

C. Hadasa (išvertus „mirta“), Mordechajas (Esteros 2:7).

Žmonės ir šalys

4. Mano vardas Ju Džin. Man 7 metai. Gyvenu Korėjoje. Tai šalis Azijos žemyne. Kiek Jehovos liudytojų gali būti Korėjoje: 9700, 37900 ar 96600?

5. Apibrėžkite tašką, nurodantį, kur aš gyvenu. Kitu tašku pažymėkite šalį, kurioje gyvenate jūs, ir pažiūrėkite, koks atstumas mus skiria.

A

B

C

D

Vaikai, užduotis jums

Suraskite paveikslėlius šiame žurnalo numeryje. Savais žodžiais nupasakokite, kas juose pavaizduota.

● Atsakymai 15 puslapyje.

 ATSAKYMAI Į 30—31 PUSLAPIŲ KLAUSIMUS

1. Mordechajas turėtų joti ant karaliaus žirgo, o ne važiuoti karieta.

2. Jis turėtų vilkėti karaliaus, o ne kasdienius drabužius.

3. Mordechajas jojo per miesto aikštę, o ne kitapus jo sienų.

4. 96600.

5. D.