Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2011 m. vasaris

Patikimas vilties ir vadovavimo šaltinis

Patikimas vilties ir vadovavimo šaltinis

 Patikimas vilties ir vadovavimo šaltinis

KITAIP nei demonai, Jehova Dievas yra kupinas išminties ir visagalis. Jis yra ir meilės įsikūnijimas (1 Jono 4:8). Jo patarimai visuomet vertingi, jis dalina juos nemokamai ir nuoširdžiai rūpinasi mūsų gerove. Kokia priešingybė aiškiaregių ir mediumų patarimams! „Nagi visi, kurie trokštate [dvasinių dalykų], — sako Dievas, — ateikite prie vandens! Net jei neturite pinigų, ateikite, pirkite duonos ir valgykite! Ateikite, pirkite vyno ir pieno be pinigų ir be kainos! Kodėl mokate pinigus už tai, kas nėra duona, ir atiduodate uždarbį už tai, kas nepasotina? Paklausykite manęs, ir valgysite tai, kas gera, gardžiuositės skanėstais“ (Izaijo 55:1, 2).

Kadangi Biblija įkvėpta mus mylinčio Kūrėjo, ji suteikia mums vilties, apsaugo dvasiškai, įprasmina gyvenimą ir nurodo pačius geriausius principus, kuriais turėtume vadovautis. Kodėl neapmąsčius toliau pateiktų klausimų ir su jais susijusių Biblijos ištraukų?

[Rėmelis 7 puslapyje]

Kaip rasti vidinę ramybę? Biblijoje rašoma: „Aš, Viešpats, tavo Dievas, mokau tave, kas tau naudinga, ir vedu tave keliu, kuriuo tau dera eiti. O, kad klausytum mano Įsakymų! Tavo gerovė būtų kaip upė, o tavo teisumas — kaip marių bangos“ (Izaijo 48:17, 18).

Ar visada egzistuos blogis? „Dorieji gyvens žemėje, o klastingieji bus iš jos išrauti“ (Patarlių 2:21 [2:21, 22, Brb]). Taigi nedori žmonės, kaip ir puolę angelai, bus sunaikinti amžiams, tarsi ugnimi (Apreiškimo 20:10, 14).

Ar kada nors baigsis ligos ir kančios? „Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau [daugybė šiandienos problemų], tas praėjo“ (Apreiškimo 21:3, 4).

Priešingai nei demonai, Dievas niekada nemeluoja. Jis yra tiesakalbis (Titui 1:2). Kaip matysime paskutiniame iš įvadinių straipsnių, Dievo tiesa išlaisvina ir teikia amžinąjį gyvenimą (Jono 8:32; 17:3).