Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Ar jūsų tikslai realūs?

Ar jūsų tikslai realūs?

 Ar jūsų tikslai realūs?

● Ko iš gyvenimo tikitės? Turite pagrįstų lūkesčių, ar svajojate apie tai, kas gal ne visai atitinka jūsų gebėjimus ar galimybes? Vienas įžvalgus žmogiškosios prigimties stebėtojas išmintingai patarė: „Geriau tai, ką akimis matai, negu tai, ką troškimu apčiuopi. Tai irgi migla ir vėjų vaikymasis!“ (Mokytojo 6:9).

Tai, ką ‘matome akimis’, yra mūsų dabartinės aplinkybės ir tikrovė. Suprantama, nieko bloga siekti geresnio gyvenimo. Tačiau Biblijoje atkreipiamas dėmesys į tai, jog išmintingas žmogus neužsibrėžia nerealių tikslų, pavyzdžiui, išgarsėti, praturtėti, turėti idealų sutuoktinį, tobulą sveikatą.

Be to, kas įgyvendina kokį vieną iš tų siekių, tarkim, įgyja turtų, dažnai geidžia jų dar daugiau. „Pinigus mėgstantis niekada nepasisotina pinigais, nė turtus mėgstantis — pelnu. Tai irgi migla!“ (Mokytojo 5:9 [5:10, Brb]). Todėl turintieji dvasinės įžvalgos stengiasi pasitenkinti tuo, ką turi, ‘ką mato akimis’. Jie pripažįsta, jog žodžiai „nieko neatsinešėme į pasaulį ir nieko neišsinešime“ yra teisingi (1 Timotiejui 6:7).

Mūsų žmogiškoji prigimtis leidžia patirti didžiausią laimę tik tenkinant savo dvasinius poreikius (Mato 5:3, NW). Kaip juos tenkinti? Jėzus Kristus pasakė: „Žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“ (Mato 4:4). Tokie vertingi žodžiai užrašyti Biblijoje, ir jų galime semtis dovanai.

Štai Psalmyno 37:4 skaitome: „Džiaukis iš širdies Viešpačiu, ir jis suteiks tau, ko trokšta tavo širdis.“ Būdamas Visagalis, Dievas Jehova savo ištikimiems garbintojams suteiks tai, ko negali joks žmogus: tobulą sveikatą, materialinę gerovę ir amžinąjį gyvenimą žemės rojuje (Luko 23:43, NW; Apreiškimo 21:3, 4). Tikėti šiais žodžiais nereiškia turėti nerealių svajonių.