Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Aptarkite visa šeima

Aptarkite visa šeima

 Aptarkite visa šeima

Ko trūksta šiame piešinyje?

Perskaitykite 2 Karalių 4:8-10. Dabar pažiūrėkite į piešinį. Kas jame praleista? Žemiau užrašykite atsakymus. Sujungdami taškelius paveikslėlį užbaikite ir jį nuspalvinkite.

1. .....

2. .....

3. .....

[Schema]

(Prašom žiūrėti patį leidinį)

PADISKUTUOKITE.

Kokį gerumą parodė ši moteris? Kaip už paramą pranašui Jehova ją laimino?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite 2 Karalių 4:32-37.

Kaip jūs galėtumėte paremti Jehovos tarnus šiais laikais?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite Romiečiams 12:13; Galatams 6:10.

UŽDUOTIS ŠEIMAI.

Vienas iš šeimos narių galėtų be žodžių pavaizduoti kurį nors veikėją, aprašytą nurodytose Biblijos eilutėse. Likusieji tegul pamėgina atspėti, kas jis.

 Rinkite ir mokykitės

Iškirpkite, perlenkite pusiau ir saugokite

BIBLIJOS KORTELĖ NR. 2: DANIELIUS

KLAUSIMAI

A. Kodėl Danielius buvo įmestas į liūtų duobę?

B. Kokie buvo trijų Danieliaus draugų hebrajiški vardai?

C. Kokioms dviem pasaulinėms galybėms valdant Danielius tarnavo Dievui?

[Laiko juosta]

4026 m. p. m. e. 1 m. e. m. 98 m. e. m.

Sukurtas Adomas Gyveno maždaug Parašyta

VI—VII a. p. m. e. paskutinė

Biblijos

knyga

[Žemėlapis]

Kelias, kuriuo belaisvius vedė iš Jeruzalės į Babiloną

Jeruzalė

Babilonas

DANIELIUS

BIOGRAFINIAI DUOMENYS.

Kilęs iš Judo giminės, veikiausiai iš karaliaus šeimos. Ištikimas pranašas, Dievo įkvėptas parašyti Biblijos knygą, pavadintą Danieliaus vardu. Manoma, kad jis dar paauglystėje kartu su karališkosios šeimos nariais ir kitais kilmingaisiais buvo Nebukadnecaro paimtas į nelaisvę ir išvestas į Babiloną.

ATSAKYMAI

A. Jis meldėsi Jehovai, nors buvo įsakyta to nedaryti (Danieliaus 6:7-18 [6:6-17, Brb]).

B. Hananija, Mišaelis ir Azarija (Danieliaus 1:6, 7).

C. Babilonui bei jungtinei Medijos ir Persijos karalystei (Danieliaus 5:30; 6:9 [6:8, Brb]).

Žmonės ir šalys

4. Mes, Chorchė, Nikolas ir Prisiljan, gyvename Belize, Centrinėje Amerikoje. Kiek liudytojų, jūsų manymu, yra Belize: 600, 2000 ar 3500?

5. Kuris taškas nurodo, kur mes gyvename? Apibrėžkite jį. Kitu tašku pažymėkite, kur gyvenate jūs, ir pažiūrėkite, koks atstumas mus skiria.

A

B

C

D

Vaikai, užduotis jums

Suraskite paveikslėlius šiame žurnalo numeryje. Savais žodžiais nupasakokite, kas juose pavaizduota.

● Atsakymai į 30—31 puslapių klausimus 28 puslapyje.

 ATSAKYMAI Į 30—31 PUSLAPIO KLAUSIMUS

1. Lova.

2. Stalas.

3. Kėdė.

4. 2000.

5. A.