Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Ar tikėjimas nesuderinamas su logika?

Ar tikėjimas nesuderinamas su logika?

 Biblijos požiūris

Ar tikėjimas nesuderinamas su logika?

„TIKĖJIMAS — tai logikos neigimas“, — rašo britų filosofas E. Greilingas (A. C. Grayling). Jo žodžiai apibendrina nuomonę daugybės autorių bei filosofų, ilgus šimtmečius tvirtinusių, jog tikėjimas ir logika — nesuderinami.

Kai kurie religiniai įsitikinimai iš tiesų prieštarauja bet kokiai logikai. Bet pagalvokite: daugelis mokslinių tiesų, anksčiau laikytų neginčijamomis, pasirodė klaidingos. Ar tai reiškia, kad visos mokslinės tiesos yra arba klaidingos, arba neparemtos faktais? Kodėl lygiai taip neįvertinus religinių įsitikinimų? Esmė ta, kad tikrasis tikėjimas neįmanomas be pažinimo — jis tvirtai pagrįstas žiniomis ir svariais argumentais. Apsvarstęs įrodymus, pamatysite, kad toks tikėjimas derinasi su logika.

Tikėjimas, tvirtai paremtas logika

Štai Biblijoje sakoma, jog norint Dievą garbinti ‘Dievui patinkančiai’, būtinas „jūsų sąmoningas tarnavimas“ (Romiečiams 12:1, Brb). Pagal The Jerusalem Bible vertimą, Dievą garbinti privalu taip „kaip dera mąstančioms būtybėms“. Taigi Biblijoje apibūdintas tikėjimas nėra aklas ar iracionalus, kilęs iš emocijų. Nepavadintume jo ir lengvatikyste. Priešingai, tikėjimas Dievu ir jo Žodžiu, kuris tvirtai remiasi logika, veikiau yra nuodugnių apmąstymų rezultatas.

Aišku, jei norite logiškai samprotauti, jums reikės tikslios informacijos. Netgi pajėgiausios kompiuterinės programos, sukurtos pagal nusistovėjusius loginius principus, pateiks labai abejotinus atsakymus, jeigu įvesime netikslius duomenis. Panašiai yra ir su tikėjimu — jo kokybė labai priklausys nuo to, ką girdite, arba kiek patikimi yra šaltiniai, kuriais maitinate savo protą. Ne veltui Biblijoje rašoma, jog „tikėjimas — iš klausymo“ (Romiečiams 10:17).

Pagrindas tikėjimui yra „[„aiškus“, NW] tiesos pažinimas“ (1 Timotiejui 2:4). Tiktai tiesa, kaip sakoma Biblijoje, „padarys jus laisvus“, laisvus nuo klaidinančių įsitikinimų, kad ir kokie jie būtų — moksliniai ar religiniai (Jono 8:32). Biblija perspėja nepasitikėti ‘viskuo, ką girdite’ (Patarlių 14:15). Atvirkščiai, ragina jus ‘visa ištirti’ (1 Tesalonikiečiams 5:21). Kodėl reikėtų tyrinėti ir patikrinti savo įsitikinimus? Todėl, kad tikėjimas, paremtas melu, tėra tik iliuzija. Senovės Berėjos mieste buvo kilniadvasių žmonių, kurie paliko puikų pavyzdį, kaip ugdytis teisingą tikėjimą. Net norėdami patikėti tuo, ko mokė krikščionių misionieriai, jie ir patys „kasdien [„atidžiai“, NW] tyrinėjo Raštus, ar taip esą iš tikrųjų“ (Apaštalų darbų 17:11).

Kaip ugdytis tikėjimą Biblija

Tačiau kaip tada, jei abejojate Biblijos patikimumu? Kaip įgauti pasitikėjimo, kad ji — tikslių žinių šaltinis? Pagalvokite, kaip išsiugdote pasitikėjimą žmonėmis? Be abejo, susipažindamas su jais — kurį laiką stebėdamas jų elgesį ir matydamas jo pasekmes.  Kodėl to paties nepritaikius susipažįstant su Biblija? *

Tikrąjį tikėjimą Biblija apibūdina kaip „patikimą laukimą to, ko viliamasi, akivaizdų parodymą tikrovės, kurios nematome“ (Hebrajams 11:1, NW). Suprantama, nuoširdžiai tikintis žmogus nėra koks naivuolis, tad savo įsitikinimus grindžia visų prieinamų faktų kruopščia analize. Viską apsvarsčius galima įsitikinti, jog net dalykai, kurių tiesiogiai matyti neįmanoma, tikrai egzistuoja.

O kaip tuomet, jei tai, ką sužinote, atrodo, prieštarauja seniai jumyse įsišaknijusioms tiesoms? Ar turėtumėte į tai tiesiog nekreipti dėmesio? Anaiptol. Ko gero, gali atsitikti taip, kad neliks nieko kito kaip pripažinti akivaizdžius įrodymus, kurie, regis, visiškai priešingi jūsų įsitikinimams. Biblija sako, jog Dievas žada apdovanoti nuoširdžius tiesos ieškotojus, suteikdamas jiems išminties, pažinimo ir supratimo (Patarlių 2:1-12).

Tikėjimas, kuris remiasi Biblijos mokymais, suderinamas su logika. Koks yra jūsų tikėjimas? Dažnas jį „paveldėjo“ iš tėvų ir, kuo pagrįsti tie religiniai įsitikinimai, niekada rimtai nesigilino. Juk nėra nepagarbu patikrinti savo tikėjimą, kad „galėtumėte suvokti“, ar jūsų samprotavimai sutampa su Dievo Žodžiu (Romiečiams 12:2). Biblija mus perspėja: „Ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo“ (1 Jono 4:1). Jeigu taip elgsitės, net užkluptas tikėjimo išbandymų, būsite pasirengęs „įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį“ (1 Petro 3:15).

[Išnaša]

^ pstr. 10 Jei norėtumėte patikimos informacijos apie Bibliją, rašykite šio žurnalo leidėjams.

AR ŽINOTE?

● Ar Biblija neskatina mąstyti? (Romiečiams 12:1, 2, Brb)

● Koks pažinimas yra be galo svarbus, jei norite išsiugdyti teisingą tikėjimą? (1 Timotiejui 2:4)

● Ką sužinome iš Biblijoje pateikto tikėjimo apibrėžimo? (Hebrajams 11:1NW)

[Anotacija 29 puslapyje]

Už uolias tiesos paieškas Dievas apdovanoja