Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Aptarkite visa šeima

Aptarkite visa šeima

 Aptarkite visa šeima

Kas negerai šiame paveikslėlyje?

Perskaitykite Jono 6:5-13. Piešinyje atraskite tris klaidas. Žemiau užrašykite savo atsakymus ir nuspalvinkite piešinį.

1. .....

2. .....

3. .....

PADISKUTUOKITE.

Ką surinkti Jėzus paliepė mokiniams ir kodėl? Ką tai atskleidžia apie Jėzų? Kaip galėtumėte būti taupesni?

UŽDUOTIS ŠEIMAI.

Biblijos ištrauką skaitykite drauge. Jei šeima didesnė, tegul vienas iš jūsų skaito pasakojamąją dalį, kitas — Jėzaus žodžius, trečias — Pilypo, ketvirtas — Andriejaus.

 Rinkite ir mokykitės

Iškirpkite, perlenkite pusiau ir saugokite

BIBLIJOS KORTELĖ NR. 1: JOZUĖ

KLAUSIMAI

A. Kaip Jozuė su savo kariais nugriovė Jericho sienas?

B. Užbaikite Jozuės mintį: „Bet aš ir mano šeima [. . .]“

C. Kokiu dar vardu Jozuė buvo vadinamas?

[Laiko juosta]

4026 m. p. m. e. 1 m. e. m. 98 m. e. m.

Sukurtas Adomas Gyveno maždaug Parašyta

XVI a. p. m. e. paskutinė

Biblijos

knyga

[Žemėlapis]

Kelionė iš Egipto į Pažadėtąją žemę

EGIPTAS

PAŽADĖTOJI ŽEMĖ

JOZUĖ

BIOGRAFINIAI DUOMENYS.

Nūno sūnus. Padėdavo Mozei, o vėliau buvo paskirtas Izraelio vadu (Išėjimo 33:11; Pakartoto Įstatymo 34:9; Jozuės 1:1, 2). Jozuė drąsiai vedė Dievo tautą į Pažadėtąją žemę. Pasitikėjo Jehovos pažadais, pakluso jo vadovavimui ir ištikimai jam tarnavo.

ATSAKYMAI

A. Paklusdami Dievui ir žygiuodami aplink miestą (Jozuės 6:1-27).

B. „[. . .] tarnausime Viešpačiui“ (Jozuės 24:15).

C. Ozėju (Skaičių 13:8, 16).

Žmonės ir šalys

4. Esu Viktoras. Man 7 metai. Gyvenu Malavyje, Afrikoje. Kiek, jūsų manymu, Malavyje yra Jehovos liudytojų: 750, 7500 ar 75000?

5. Kuris taškas rodo, kur aš gyvenu? Apibrėžkite jį, o kitu tašku pažymėkite, kur gyvenate jūs, ir pažiūrėkite, koks atstumas mus skiria.

A

B

C

D

Vaikai, užduotis jums

Suraskite tuos paveikslėlius šiame žurnalo numeryje. Savais žodžiais nupasakokite, kas juose pavaizduota.

● Atsakymai 22 puslapyje.

 ATSAKYMAI Į 30 IR 31 PUSLAPIO KLAUSIMUS

1. Maistą turėtų laikyti berniukas, o ne mergaitė.

2. Vietoje penkių obuolių turėtų būti penki kepalėliai duonos.

3. Vietoje dviejų kukurūzų burbuolių — dvi žuvys.

4. 75000.

5. C.