Apdovanojimo ceremonijos metu auditorija pratrūksta džiaugsmingais šūksmais, kai dvi garsios aktorės pasveikina viena kitą aistringu bučiniu! Kai kurie minioje išsižioja iš nuostabos, bet netrukus irgi ima ploti. Gėjai tai vadina triumfu. Skeptikai — reklaminiu triuku. Kad ir kaip tai vadintų, šio bučinio vaizdo įrašas daugybę sykių bus kartojamas per televiziją ir dar ilgai milijonus sykių bus žiūrimas internete.

RETAS įvykis sukelia tokį žiniasklaidos susidomėjimą, kaip kokio garsaus žmogaus pareiškimas, kad yra gėjus, lesbietė ar biseksualas. Vieni juos giria už drąsą, kiti smerkia už ištvirkimą. Be šių dviejų kraštutinių pažiūrų stovyklų, nemažai yra ir tokių, kurie laikosi vidurio ir mano, jog homoseksualumas — ne kas kita kaip tiesiog alternatyvi gyvensena. „Kai dar mokiausi mokykloje, — sako 21 metų Danielius, — tuos, kam homoseksualumas buvo nepriimtinas, jaunuoliai, net ne gėjai, laikė turinčiais išankstinę nuostatą ir greitais teisti.“ *

Požiūris į homoseksualumą skiriasi, nelygu karta ar šalis. Bet krikščionys nėra „siūbuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio“ (Efeziečiams 4:14). Jie laikosi Biblijos principų ir šiuo klausimu.

Koks tad yra Biblijos požiūris į homoseksualumą? Jeigu laikaisi Biblijos moralės normų, kaip atsakytum tiems, kas klijuoja tau etiketę žmogaus, turinčio išankstinę nuostatą, greito teisti ar net kaltina tave homofobija? Apžvelk toliau pateiktus klausimus ir galimus atsakymų variantus.

Kas apie homoseksualumą rašoma Biblijoje?

Iš Biblijos aišku, jog Dievas, kaip Kūrėjas, lytiškai santykiauti leidžia tik priešingos lyties asmenims ir tik tuomet, kai šie yra sutuoktiniai (Pradžios 1:27, 28; Kunigų 18:22; Patarlių 5:18, 19). O ištvirkavimas smerkiamas, turint omenyje tiek homoseksualius, tiek heteroseksualius santykius * (Galatams 5:19-21).

Jei tavęs klaustų: „Ką manai apie homoseksualumą?“

Galėtum atsakyti: „Homoseksualams neapykantos nejaučiu, bet jų elgesio nepateisinu.“

 ✔ Atmink: jei laikaisi Biblijos moralės kodekso, vadinasi, tai yra tavo pasirinkta gyvensena, ir tu į ją turi teisę (Jozuės 24:15). Nesigėdyk savo pažiūrų (Psalmyno 119:46).

Ar krikščionys neturėtų gerbti kiekvieno žmogaus, kad ir kokia būtų jo seksualinė orientacija?

Žinoma, turėtų. Biblijoje rašoma: „Gerbkite visus“ (1 Petro 2:17). Todėl krikščionys nėra homofobai. Jie maloniai elgiasi su visais žmonėmis, tarp jų ir gėjais (Mato 7:12).

Jei tavęs klaustų: Ar tavo požiūris į homoseksualumą nekursto išankstinės nuostatos prieš gėjus?

Galėtum atsakyti: „Tikrai ne. Esu nusistatęs prieš homoseksualų elgesį, o ne prieš žmones.“

✔ Dar galėtum pridurti štai ką: „Tą pailiustruočiau taip. Nerūkau, man atgrasi net pati mintis apie tai. Bet, tarkim, tu rūkai ir manai priešingai. Dėl tavo požiūrio aš nebūčiau prieš tave iš anksto nusistatęs. Neabejoju, kad ir tu nebūtum prieš mane nusistatęs dėl mano požiūrio. Argi aš neteisus? Taip pat reikėtų vertinti ir skirtingą mūsų požiūrį į homoseksualumą.“

Argi Jėzus nemokė tolerancijos? Jei taip, ar krikščionys neturėtų į homoseksualumą žiūrėti atlaidžiai?

Jėzus neskatino savo sekėjų rinktis kokią tik nori gyvenseną. Priešingai, jis mokė, jog kelias į išgelbėjimą atviras „kiekvienam, kuris jį tiki“ (Jono 3:16). Tikėti Jėzų — tai ir laikytis Dievo duotų dorovės normų, pagal kurias tam tikri santykiai — tarp jų ir homoseksualizmas — yra uždrausti (Romiečiams 1:26, 27).

Kai daugumos nuomonė prieštarauja krikščionių įsitikinimams, jie nebijo eiti prieš srovę

Jei kas sakytų: „Homoseksualai negali pakeisti savo orientacijos — jie tokie gimsta.“

Galėtum atsakyti: „Biblijoje nenagrinėjamos homoseksualumo biologinės priežastys, nors joje pripažįstama, jog kai kurios savybės žmoguje yra giliai įsišaknijusios (2 Korintiečiams 10:4, 5). Net jei ką ir traukia tos pačios lyties asmenys, Biblija krikščionims nurodo vengti homoseksualaus elgesio.“

✔ Patarimas: užuot vėlęsis į diskusijas apie tai, kuo paaiškinti polinkį į homoseksualumą, pabrėžk, kad Biblijoje homoseksualumas smerkiamas. Palyginimui galėtum pasakyti: „Kaip žinai, daugelis teigia, jog smurtingas elgesys gali būti paveldėtas genetiškai, todėl kai kuriems šitoks polinkis įgimtas (Patarlių 29:22). Kas, jei tai būtų tiesa? Gal esi girdėjęs, jog Biblija smerkia ir pykčio protrūkius (Psalmyno 37:8; Efeziečiams 4:31). Ar reikalauti suvaldyti pyktį neteisinga, nes kai kas galbūt iš prigimties linkęs į smurtą?“

Kaip Dievas gali liepti tam, kurį traukia tos pačios lyties asmuo, vengti homoseksualumo? Tai žiauru.

Toks samprotavimas pagrįstas klaidingu įsitikinimu, jog žmogus turi paklusti savo seksualiniams impulsams. Biblija rodo pagarbą žmonėms tuo, kad patikina, jog kiekvienas, jei iš tikrųjų to nori, gali pažaboti nederamus seksualinius geismus (Kolosiečiams 3:5).

Jei kas sakytų: „Net jei nesi gėjus, savo požiūrį į homoseksualumą turėtum pakeisti.“

Galėtum atsakyti: „Tarkim, aš nepritariu lošimui iš pinigų, bet tau tai priimtina. Ar būtų teisinga, jei reikalautum, kad pakeisčiau savo požiūrį vien dėl to, kad iš pinigų lošia milijonai žmonių?“

  ✔ Atmink: daugelis (taip pat homoseksualai) laikosi vienokių ar kitokių moralinių nuostatų ir smerkia kai kuriuos dalykus: sukčiavimą, neteisybę, karus. Visa tai neleistina ir Biblijos požiūriu. Ir ne tik — ji draudžia ir amoralų elgesį, įskaitant homoseksualumą (1 Korintiečiams 6:9-11).

Biblijoje nėra neprotingų reikalavimų, ji taip pat nekursto išankstinės nuostatos. Ji tiesiog liepia tiems, kuriuos traukia prie savo lyties, paisyti to paties reikalavimo, kuris keliamas ir jaučiantiems potraukį priešingai lyčiai — ‘bėgti nuo paleistuvystės’ (1 Korintiečiams 6:18, Jr).

Milijonai heteroseksualių žmonių, kurie trokšta laikytis Biblijos normų, tvardosi ir nugali visokias pagundas. Tarp jų yra daug viengungių, turinčių mažai vilčių susituokti, taip pat nemažai tų, kurių sutuoktinis negali lytiškai santykiauti dėl neįgalumo. Tokie žmonės moka būti laimingi, nors ir nepatenkina savo seksualinių poreikių. Taigi ir turintieji polinkį į homoseksualumą, jeigu išties trokšta įtikti Dievui, gali susilaikyti nuo amoralaus elgesio ir būti laimingi (Pakartoto Įstatymo 30:19).

^ pstr. 4 Vardai šiame straipsnyje pakeisti.

^ pstr. 7 „Ištvirkavimu“ Biblijoje vadinamas ne tik pats lytinis aktas, bet ir tokie veiksmai kaip kito asmens masturbavimas, oralinis ar analinis seksas.

PAMĄSTYK

  • Kodėl Dievas nustato žmonėms dorovės normas?
  • Kuo tau naudinga laikytis dorovės normų, nurodytų Biblijoje?