„Tiesa padarys jus laisvus“!

ŠIS Jėzaus Kristaus teiginys, užrašytas Biblijoje, Jono 8:32, yra nekintanti tiesa. Biblijos tiesa išlaisvina mus nuo prietarų bei papročių, kurie nepatinka Dievui ir daro mums žalą. Pasižiūrėkime, kaip įvairiose šalyse Biblijos tiesa išvadavo žmones nuo varginančių papročių, susijusių su Kalėdomis.

Biblijos tiesa juos išlaisvino!

Argentina. „Mūsų šeimoje nebeliko bėdų dėl persivalgymo, persigėrimo ir išlaidų dovanoms, kurių nepajėgdavome įpirkti“, — sako Oskaras.

Marijo pajuto tikrą laisvę, kai jam buvo atskleistas, jo žodžiais tariant, „kalėdinis melas“. „Dabar labai džiaugiuosi, kad galiu  išreikšti savo dėkingumą kitiems, duodamas dovaną bet kuriuo metų laiku ir kai tik leidžia mano finansinės galimybės.“

Kanada. „Man patinka ir duoti dovanas, ir jas gauti, — rašo Elfi. — Bet nemalonu, kai kas nors dovaną atneša iš prievartos. Kai mūsų šeima nustojo švęsti Kalėdas, atrodė, tarsi visiems našta nuo pečių nukrito!“

Uli, viena iš Elfi dukrų, pasakoja: „Kai mūsų tėvai nebešventė Kalėdų, jie stebindavo mus smagiais užsiėmimais arba dovanomis ištisus metus. Kaip mes džiaugdavomės! Kai bendraklasiai paklausdavo, kokia proga, išdidžiai atsakydavome: „Jokia!“ Vis dėlto mūsų tėvams suderinti šeimos gyvenseną su Biblijos principais nebuvo lengva, nes teko patirti giminaičių pasipriešinimą ir spaudimą. Bet jie liko tvirti. Jų ryžtas teisingai garbinti Jehovą Dievą man padarė didžiulę įtaką.“

Kai Silvija atsisakė švęsti Kalėdas, jai „labai palengvėjo“. „Kaip puikiai paskui jaučiausi! Žinojau, jog tuo džiuginu Jehovą Dievą, ir tai teikė didesnį pasitenkinimą nei tūkstančiai Kalėdų.“

Kenija. Piteris rašo: „Kad Kalėdų šventėms nupirkčiau dovanų ir rinktinių valgių, įklimpdavau į skolas. Suprantama, tai reiškė, jog tekdavo dirbti viršvalandžius, kurie atitraukdavo mane nuo šeimos. Kaip nuostabu buvo pasijusti laisvam nuo viso šito!“

„Pati duodu dovanų ir iš šeimos bei draugų jų gaunu bet kada, — sako Karelain. — Esu įsitikinusi, kad tokios netikėtos nuoširdžios dovanos yra pačios mieliausios.“

Japonija. „Mūsų vaikams pavyko išvengti spąstų, — rašo Hirošis ir Rija, — tikėtis dovanų lyg kažko savaime suprantamo. Mes, tėvai, džiaugiamės matydami, kad jie suvokia, jog dovanoti reikia iš širdies.“

Keiko pasakoja: „Mes švęsdavome Kalėdas. Įsitikinę, kad sūnus užmigo, abu su vyru padėdavome dovaną prie jo lovos. Kitą rytą jam sakydavome: „Kadangi buvai geras berniukas, Kalėdų senelis tau atnešė dovaną.“ Kai sužinojau tiesą apie Kalėdas ir viską paaiškinau sūnui, jis buvo sukrėstas ir apsiverkė. Tada mane persmelkė mintis, jog Kalėdos nėra tokia graži šventė, kaip ji vaizduojama. Priešingai, tai — melas, ir jį palaikydama apgaudinėjau savo sūnų.“

Filipinai. Deivas rašo: „Sunku žodžiais apsakyti tą džiaugsmą, kurį Jehova mums teikia per aiškias Biblijos tiesas. Kai mūsų šeima kažką dovanoja kitiems, nesitikime, kad mums atsilygins tuo pačiu. Tiesiog darome tai iš širdies.“

Čia pacitavome tik keletą iš milijonų žmonių, kurie patys patyrė, kad Biblijos tiesa žmogų išlaisvina. Bet dar svarbiau suderinti savo gyvenimą su šia tiesa, nes taip džiuginame Dievo širdį (Patarlių 27:11). Jėzus Kristus pasakė: „Tikrieji garbintojai šlovins Tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško“ (Jono 4:23). Kai Dievas žvelgia į jūsų širdį, ar jis mato žmogų, trokštantį tiesos? Viliamės, jog jūsų atsakymas yra tvirtas: „Taip!“

[Paveikslas 9 puslapyje]

Krikščionys duoda dovanų iš meilės ir bet kuriuo metų laiku