Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2010 m. gruodis

Kalėdų dvasia užvaldo pasaulį. Kodėl?

Kalėdų dvasia užvaldo pasaulį. Kodėl?

 Kalėdų dvasia užvaldo pasaulį. Kodėl?

AR LAUKIATE Kalėdų? O gal joms artėjant imate nervintis? Milijonams žmonių kyla klausimai: „Kam iš savųjų turėsiu ieškoti dovanų? Ką nupirkti? Ar tam užteks pinigų? Kiek laiko teks mokėti skolas?“

Nepaisant šitokių rūpesčių, Kalėdos tebėra labai populiarios, ir jų tradicijos paplito net po nekrikščioniškas šalis. Dabar Kalėdas švenčia daugelis šeimų Japonijoje, bet ši šventė neturi jokios religinės prasmės ir tėra proga pasilinksminti. „Didesniuose Kinijos miestuose iš vitrinų žvelgia laimingo raudonskruosčio Kalėdų senelio atvaizdas, — rašoma žurnale The Wall Street Journal. — Kalėdų karštligė, kuria pateisinamas troškimas vaikščioti po parduotuves, puotauti ir linksmintis, yra apėmusi ir miestuose besiformuojančią viduriniąją klasę.“

Ne vienoje šalyje Kalėdos yra puiki proga pagyvinti vietos ekonomiką. Ypač tai pasakytina apie Kiniją, kuri šiuo metu „yra viena iš lyderių, eksportuojančių plastikines eglutes, žaislus, žybsinčių lempučių girliandas bei kitokius kalėdinius blizgučius“, — toliau rašoma tame pačiame žurnale.

Į Kalėdas panašios šventės, nors nebūtinai gruodžio 25-ąją, propaguojamos ir daugumoje musulmoniškų kraštų. Ankaroje (Turkija) ir Beirute (Libanas) įprasta parduotuvių vitrinas išpuošti supakuotomis dovanomis ir visžaliais augalais, kurie apkabinėjami blizgučiais. Indonezijoje viešbučiai bei prekybos centrai organizuoja šventinius renginius, o vaikai gali papietauti su Kalėdų seneliu ar su juo nusifotografuoti.

Vakarų šalyse Kalėdos dabar iš esmės tapo pasaulietine ir komercine švente su daugybe „rėksmingos [reklamos], orientuotos į vaikus“, — rašoma Kanados informaciniame biuletenyje Royal Bank Letter. Aišku, kai kurie žmonės vis dar dalyvauja Kalėdų pamaldose bažnyčioje. Tačiau naujosiomis šventovėmis tampa prekybos centrai, kuriuose aidi kalėdinės giesmės. Kodėl viskas taip pasikeitė? Gal tai kažkaip susiję su Kalėdų kilme? Kaip ši šventė atsirado?

Prieš aptariant šiuos klausimus, būtų gerai perskaityti Biblijos ištraukas, kuriomis, kaip manoma, paremtos kalėdinės Kristaus gimimo scenos.

 [Rėmelis/paveikslas 4 puslapyje]

KĄ RAŠO EVANGELISTAI

Apaštalas Matas. „Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: ‘Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti.’ Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo.“ Tuomet jis teiravosi „aukštųjų kunigų [. . .], kur turėjęs gimti Mesijas“. Sužinojęs, jog Betliejuje, Erodas astrologams paliepė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man [. . .].

Išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. [. . .] Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija.“ Palikę Jėzui dovanas, „sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą.

Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui sapne Viešpaties angelas ir sako: ‘Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą.’ [. . .] Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė. [. . .] Erodas, pamatęs, kad jį išminčiai apvylė, baisiai įniršo ir pasiuntė išžudyti Betliejuje ir jo apylinkėje visus berniukus, dvejų metų ir jaunesnius“ (Mato 2:1-16).

Jėzaus mokinys Lukas. Juozapas „ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi [. . .] užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija. Jiems tenai esant, [. . .] ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.

Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas. [. . .] Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: ‘Nebijokite! Štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas [„Jis yra Viešpats — Kristus“, Brb].’ “ Tada piemenys „nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose“ (Luko 2:4-16).