Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2010 m. gruodis

Aptarkite visa šeima

Aptarkite visa šeima

 Aptarkite visa šeima

Ar tai buvo teisingas sprendimas?

Perskaitykite Skaičių 13:1, 2, 25-33; 14:3, 6-12. Dabar pažiūrėkite į paveikslėlį ir žemiau užrašykite savo atsakymus.

1. Kodėl dauguma žvalgų nusprendė pranešti blogą žinią?

.....

2. Kas atsitiko dėl atimančios drąsą dešimties žvalgų kalbos?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite Skaičių 14:26-38.

.....

3. Kodėl Jozuė ir Kalebas buvo tokie tikri, kad pasieks pergalę?

.....

PADISKUTUOKITE

Kai jūsų šeimą užgriūna kokios bėdos, kaip galėtumėte imti pavyzdį ne iš dešimties žvalgų, bet iš Jozuės ir Kalebo?

KĄ ŽINOTE APIE APAŠTALĄ PETRĄ?

4. Kaip penkeriopai Petras vadinamas Biblijoje?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite Mato 10:2; 16:16; Jono 1:42; Apaštalų darbų 15:14.

.....

5. Ar Petras buvo vedęs?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite 1 Korintiečiams 9:5.

.....

PADISKUTUOKITE

Atpasakokite jums labiausiai patinkantį epizodą iš Biblijos, kuriame kalbama apie Petrą. Kokiomis Petro savybėmis norėtumėte pasižymėti ir kaip jas parodytumėte?

VAIKAI, UŽDUOTIS JUMS

Suraskite tuos paveikslėlius šiame žurnalo numeryje. Savais žodžiais nupasakokite, kas juose pavaizduota.

PRISIMINKITE, KĄ SKAITĖTE

Atsakykite į klausimus ir įrašykite trūkstamas Biblijos eilutes.

6 PUSLAPIS Ką turėtume kalbėti savo artimui? Efeziečiams 4:․․․

8 PUSLAPIS Kokius jus padarys tiesa? Jono 8:․․․

11 PUSLAPIS Kas atsitiks paskutiniam priešui? 1 Korintiečiams 15:․․․

24 PUSLAPIS Nuo ko turėtumėte bėgti? 1 Korintiečiams 6:․․․

● Atsakymai 13 puslapyje.

 ATSAKYMAI Į 31 PUSLAPIO KLAUSIMUS

1. Jie išsigando ir jiems pritrūko pasitikėjimo Jehova (Skaičių 14:3, 11).

2. Visi vyrai, 20 metų ir vyresni, išskyrus Jozuę ir Kalebą, išmirė dykumoje.

3. Jie buvo įsitikinę, kad Jehova yra su jais (Skaičių 14:9).

4. Simonu, Petru, abiem vardais — Simonu Petru, Kefu, Simeonu.

5. Taip.