Jaunimas klausia

Kaip man sutarti su broliais ar seserimis?

Kaip įvertintum santykius su kiekvienu savo broliu ar sese?

..... Esame geriausi draugai.

..... Dažniausiai sutariame gerai.

..... Pakenčiame vienas kitą.

..... Nuolat riejamės.

KAI kurie broliai ir seserys yra labai artimi. Štai devyniolikmetė Felicija sako: „Mano šešiolikmetė sesuo Irena yra viena geriausių mano draugių.“ * O septyniolikmetė Karli apie savo dvidešimtmetį brolį Eriką pasakoja: „Mes puikiai sutariame ir niekada nesipykstame.“

Kita vertus, daugelio santykiai būna kaip Lorenos ir Marlos. „Ginčijamės dėl visko, — sako Lorena, — ir visai nesvarbu, ar tai smulkmena, ar didelis dalykas.“ O gal jautiesi kaip dvylikametė Alisa, kuri apie savo keturiolikmetį brolį Denisą pasakoja: „Jis mane nervina! Lenda į mano kambarį ir nesiklausęs „skolinasi“ mano daiktus. Tikras nebrendila!“

Ar tavo brolis arba sesuo irgi tave nervina? Žinoma, namuose palaikyti drausmę — tėvų pareiga. Tačiau anksčiau ar vėliau tau reikės išmokti sutarti su kitais. Ir tą gali padaryti, kol gyveni pas tėvus.

Pamąstyk apie nesutarimus su broliu ar sese. Dėl ko labiausiai pykstatės? Peržvelk toliau pateiktą sąrašą ir pažymėk varnele vieną iš tave erzinančių dalykų arba užrašyk kokį kitą.

Asmeniniai daiktai. Mano brolis/sesuo „skolinasi“ daiktus neatsiklausęs.

Asmenybių konfliktai. Mano brolis/sesuo elgiasi savanaudiškai, neapgalvotai arba bando man vadovauti.

Privatumas. Mano brolis/sesuo eina į mano kambarį nesibeldęs, be leidimo skaito mano elektroninius laiškus arba žinutes.

Kita. .....

Jei tavo brolis/sesuo nuolat tave erzina — nurodinėja, ką turi daryti, arba braunasi į tavo erdvę, — užgniaužti apmaudą gali būti sunku. Tačiau Biblijos patarlėje sakoma: „Stipriai šnypščiant nosį, pasirodo kraujas; pykčio kurstymas sukelia ginčą“ (Patarlių 30:33, Brb). Jei gieži pyktį, jis gali prasiveržti — panašiai, kaip kraujas šnypščiant nosį. Tada problema tik paaštrės (Patarlių 26:21). Kaip susierzinus susivaldyti, kad nepratrūktum ir nepultum piktai ginčytis? Pirmasis žingsnis — įžvelgti tikrąją priežastį.

 Pasekmė ar priežastis?

Problemos tarp brolių ir seserų yra nelyginant spuogai. Žiūrint iš išorės spuogas — tik negražus skaudulys, bet jo priežastis — giliau užslėpta infekcija. Panašiai ir nemalonus ginčas tarp tavęs ir brolio ar sesers dažnai liudija apie giliau slypinčią priežastį.

Spuogą būtų galima ir išspausti. Tačiau taip tik pašalintum simptomą, ir galbūt liktų randas arba paūmėtų infekcija. Išmintingiau būtų kovoti su pačia infekcija ir šitaip užkirsti kelią tolesniems jos proveržiams. Tas pats taikytina ir esant nesutarimams tarp brolių ir seserų. Išmok įžvelgti po jais slypinčią priežastį — tada tu nesikapstysi po pasekmes, kitaip tariant, nenagrinėsi pačių ginčų, o prisikasi prie problemos šaknų. Be to, galėsi pritaikyti išmintingojo karaliaus Saliamono patarimą: „Sumanus žmogus negreitas pykti“ (Patarlių 19:11).

Štai anksčiau minėta Alisa apie savo brolį Denisą pasakė: „Jis lenda į mano kambarį ir nesiklausęs „skolinasi“ mano daiktus.“ Tai pasekmė. Tačiau kokia, tavo manymu, tikroji priežastis? Veikiausiai tai susiję su pagarba. *

Alisa galėtų spręsti problemą, liepdama Denisui niekada neiti į jos kambarį ar nesinaudoti jos daiktais. Bet tokiu sprendimu gydytų tik simptomus ir tai vestų prie tolesnių konfliktų. Tačiau jei Alisa įtikintų Denisą gerbti privatumą ir neimti jos asmeninių daiktų, jų santykiai, be abejo, pagerėtų.

Mokykis spręsti konfliktus arba jų vengti

Žinoma, įžvelgti gilesnes nesutarimų su broliais ir seserimis priežastis — dar ne viskas. Ką gali daryti, kad priežastį pašalintum ir išvengtum tolesnės trinties? Bandyk pritaikyti šešis toliau duotus patarimus.

 1. Susitarkite dėl pagrindinių taisyklių. „Be pasitarimo niekais nueina užmojai“, — rašė karalius Saliamonas (Patarlių 15:22). Kad eilinį kartą netektų nusivilti, grįžk į straipsnio pradžią ir pasižiūrėk, kokią nesutarimų priežastį pažymėjai. Kartu pagalvokite, gal pavyktų įvesti abiem priimtinas taisykles, kurios padėtų pašalinti tikrąją konfliktų priežastį. Pavyzdžiui, jeigu nesutariate dėl asmeninių daiktų, pirma taisyklė galėtų būti tokia: „Prieš imdamas kitam priklausantį daiktą, visada atsiklausk.“ Antra taisyklė: „Gerbk brolio ir sesers teisę pasakyti: „Ne, šito aš tau neduodu.“ Kurdamas tokias taisykles, turėk omenyje Jėzaus priesaką: „Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite“ (Mato 7:12). Tuomet taisyklės bus tokios, kurių abiem pusėms bus nesunku laikytis. Paskui savo sprendimą aptarkite su tėvais, kad įsitikintumėte, jog šie jūsų idėją palaiko (Efeziečiams 6:1).

2. Taisyklių laikykis pats. Apaštalas Paulius rašė: „Tai kodėl gi, mokydamas kitus, nepamokai pats savęs ?! Kodėl, įkalbinėdamas nevogti, pats vagi?!“ (Romiečiams 2:21). Kaip gali taikyti šį principą? Pavyzdžiui, jei nori, kad tavo brolis ir sesuo gerbtų tavo privatumą, prieš įeidamas į jo kambarį, pasibelsk ir tu; prieš skaitydamas jam skirtus elektroninius laiškus ar žinutes, paprašyk leidimo.

3. Nebūk greitas įsižeisti. Kuo geras šis patarimas? Todėl, kad Biblijos patarlėje teigiama: „Tik kvailiai greit supyksta ir jaučia pagiežą“ (Mokytojo 7:9, išversta iš Contemporary English Version). Jei lengvai įsižeidi, tavo gyvenimas bus labai nelaimingas. Juk tavo brolis ir sesuo tikrai darys arba sakys tai, kas tave erzina. Bet pagalvok: „Ar anksčiau taip nesielgiau ir aš?“ (Mato 7:1-5). „Kai buvau 13, — sako Dženi, — maniau, jog mano nuomonė pati svarbiausia ir privalo būti išklausyta. Dabar panašiai elgiasi mano jaunesnė sesutė. Todėl, kai ji reiškia savo nuomonę, stengiuosi nesusierzinti.“

4. Atleisk ir užmiršk. Rimtas problemas reikia aptarti ir spręsti. Bet ar turėtum versti savo brolį ar seserį pasiaiškinti dėl kiekvienos padarytos klaidos? Jehova Dievas vertina gebėjimą „atleisti įžeidimą“ (Patarlių 19:11). Devyniolikmetė Alison sako: „Mudviem su seserimi Reičel išspręsti nesutarimus paprastai pavyksta. Abi tuoj pat atsiprašome ir tada išsiaiškiname, kodėl, mūsų manymu, kilo ginčas. Kartais dėl nesutarimo neskubu aiškintis, atidedu tai rytdienai. O ryte dažnai jau  viską būname pamiršusios ir apie vakarykštį barnį net nėra reikalo kalbėtis.“

5. Paprašyk tėvų tarpininkauti. Jei su broliu ar seserimi nesiseka išspręsti kokios svarbios problemos, susitaikyti jums gali padėti tėvai (Romiečiams 14:19). Tačiau atmink, kad gebėjimas spręsti konfliktus be tėvų pagalbos rodo, jog artėji link tikrojo brandumo.

6. Vertink savo brolio ar sesers gerąsias savybes. Tavo brolis ar sesuo tikriausiai turi pasigėrėtinų savybių. Užrašyk po vieną kiekvieno savo brolio ar sesers savybę, kurią vertini.

Vardas Ką vertinu

..... .....

Užuot tik ir galvojus apie brolių ir seserų klaidas, kodėl nepaieškoti progos pasakyti jiems, kokiomis jų savybėmis žaviesi? (Psalmyno 130:3; Patarlių 15:23)

Kokia yra realybė. Kai paliksi tėvų namus, kartais būsi tarp bendradarbių ar kitų žmonių, kurie tave erzins, — grubių, nejautrių, savanaudžių. Namai yra ta vieta, kur gali išmokti, kaip išlaikyti taikius santykius tau nepalankiomis aplinkybėmis. Jei turi brolį ar seserį, su kuriuo sunku sutarti, stenkis į tokią situaciją žiūrėti teigiamai. Brolis ar sesuo tau padeda išmokti vertingą gyvenimo pamoką!

Biblija pripažįsta, kad brolis ar sesuo galbūt ne visuomet bus pats artimiausias draugas (Patarlių 18:24). Bet „būdami vieni kitiems pakantūs“ jūs galite stiprinti tarpusavio draugystę, net jeigu tu pagrįstai prieš juos ‘turi skundą’ (Kolosiečiams 3:13). Jei taip elgsiesi, tavo broliai ir seserys veikiausiai mažiau tave nervins. Galbūt mažiau juos nervinsi ir tu!

Daugiau rubrikos „Jaunimas klausia“ straipsnių anglų kalba rasite tinklalapyje www.watchtower.org/ype

[Išnašos]

^ pstr. 8 Kai kurie vardai pakeisti.

^ pstr. 20 Norėdamas geriau suprasti, skaityk  rėmelį apačioje.

PAMĄSTYK

● Kodėl svarbu įžvelgti skirtumą tarp pasekmės ir po ja užslėptos priežasties?

● Kurį iš šešių čia duotų patarimų tau labiausiai reikia taikyti?

[Rėmelis 27 puslapyje]

 ĮŽVELK TIKRĄJĄ PRIEŽASTĮ

Ar norėtum labiau išlavinti savo įžvalgą, kad gebėtum suprasti gilesnes nesutarimų priežastis tarp brolių ir seserų? Jei taip, perskaityk Jėzaus alegoriją apie sūnų, kuris iškeliavo svetur ir iššvaistė palikimą (Luko 15:11-32).

Įsigilink į vyresniojo brolio reakciją, kai jaunėlis sugrįžo namo. Tada atsakyk į toliau pateiktus klausimus.

Koks incidentas sukėlė vyresniojo brolio pyktį?

Kokia, tavo manymu, buvo gilesnė tokios reakcijos priežastis?

Kaip tėvas bandė slopinti kylantį konfliktą?

Ką vyresnysis brolis turėjo daryti, kad problema išsispręstų?

Dabar pamąstyk apie neseną kivirčą su broliu ar seserimi. Paskui parašyk atsakymus į tolesnius klausimus.

Dėl ko kilo incidentas?

Kokia, tavo manymu, galėjo būti gilesnė to priežastis?

Dėl kokių pagrindinių taisyklių, kurios būtų padėjusios šiuo atveju ir apsaugotų nuo tolesnių kivirčų, galėtumėte susitarti?

[Rėmelis/paveikslai 28, 29 puslapiuose]

KĄ SAKO TAVO BENDRAAMŽIAI

„Noriu būti savo sesučių draugė visą likusį gyvenimą, tad argi dabar ne pats puikiausias laikas to mokytis?“

„Daug ką darome visa šeima, ir tai mus vienija. Atrodo, jog nebesiginčijame taip dažnai kaip anksčiau.“

„Kai kuriais atžvilgiais esame skirtingos kaip diena ir naktis. Vis dėlto kitos tokios kaip mano sesutė daugiau pasaulyje nėra. Neiškeisčiau jos į nieką kitą!“

„Jei būčiau vienturtė, visi gražiausi mano prisiminimai išsisklaidytų kaip rūkas. Turintiems brolių ir seserų patarčiau: „Branginkite juos!“

[Paveikslai]

Tija

Bjanka

Samanta

Merilin

[Paveikslas 27 puslapyje]

Problemos tarp brolių ar seserų yra nelyginant spuogai, — kad jų neliktų, reikia šalinti ne simptomus, o giliau slypinčią priežastį