Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2010 m. vasaris

Jei draugaujate norėdami susituokti

Jei draugaujate norėdami susituokti

  Biblijos požiūris

Jei draugaujate norėdami susituokti

Džulija draugavo su Li, ir jie buvo nusistatę likti moraliai tyri. * Bet kartą vakare, kai liko visai vieni, juos užvaldė geismas. Laimei, abu atsipeikėjo, kol dar nebuvo nuėję per toli ir nepadarę sunkios nuodėmės.

TEISINGAS Dievo garbinimas neapsiriboja tik kassavaitiniu dalyvavimu religinėse apeigose. Tai gyvenimo būdas, kuris veikia žmogaus elgseną ir skatina jį laikytis moralės normų. Jėzus Kristus sakė, kad Dievo palankumą pelno tik tie, ‘kurie vykdo jo valią’ (Mato 7:21). Kad įtiktume Dievui, su priešingos lyties asmenimis turime bendrauti garbingai, o draugauti artimiau ir susitikinėti tik turint tikslą tuoktis.

Kaip išlikti Dievo požiūriu tyriems, ypač turint omenyje didžiulį spaudimą draugaujant nepaisyti jokių moralės ribų? Pirma, supraskite, kad elgesio normas Dievas nustatė galvodamas apie tai, kas mums geriausia. Antra, pripažinkite, kokia iš tikrųjų yra žmogaus prigimtis. Trečia, nusistatykite aiškias teisingo elgesio taisykles. Ir ketvirta, turėkite gerus santykius su Dievu. Paanalizuokime šiuos punktus iš eilės.

Normos, nustatytos mūsų labui

Izaijo 48:17, 18 skaitome: „Aš, Viešpats, tavo Dievas, mokau tave, kas tau naudinga, ir vedu tave keliu, kuriuo tau dera eiti. O, kad klausytum mano Įsakymų! Tavo gerovė būtų kaip upė, o tavo teisumas — kaip marių bangos.“

Įsakymai bei principai, užrašyti Dievo įkvėptame Žodyje, Šventojoje Biblijoje, išties yra duoti mūsų naudai (2 Timotiejui 3:16, 17). Jie akivaizdžiai rodo, jog Kūrėjas tikrai mumis rūpinasi bei nori, kad būtume laimingi ir kad mums gyvenime visokeriopai sektųsi (Psalmyno 19:8-11 [19:7-10, Brb]). Ar tai nuoširdžiai pripažįstate? Jei taip, parodote esąs tikrai išmintingas.

Pripažinkite, kokia iš tikrųjų yra žmogaus prigimtis

Jehova, kaip tikras draugas, elgiasi atvirai — pasako mums tiesą apie mus pačius. Pavyzdžiui, savo Žodyje perspėja, kad „širdis yra labai klastinga ir be galo nedora. Kas ją supras!“ (Jeremijo 17:9). Taip pat Biblijoje primenama: „Paikas yra tas, kuris savo širdimi pasitiki. Kas gi išmintingai elgiasi, bus išgelbėtas“ (Patarlių 28:26, Vl).

Kaip vaikinas ir mergina draugaudami gali parodyti, jog nepasitiki savo širdimi? Viena, nepasilikdami vienu du tokioje aplinkoje, kur gali kilti pagunda pereiti prie pernelyg intymių santykių, kaip atsitiko porai, paminėtai anksčiau. Antra, klausydami dievobaimingų tėvų išmintingo patarimo. Tokie tėvai žino, kad seksualiniai jausmai, ypač jaunystėje, gali būti kaip galinga mašina, kurią reikia tvirtai valdyti.

Taigi jaunuoliai, kurie „gyvena pagal [Dievo] išmintį“, rimtai žiūri į tėvų vadovavimą. Jie dedasi į širdį patarimą tų, kurie taip myli savo sūnų ar dukrą, kad drįsta jiems pasakyti, ko šie gal ir nenorėtų girdėti. Žinoma, labiausiai jus myli jūsų dangiškasis Tėvas, Jehova Dievas, ir jis jums pataria ‘pašalinti apmaudą iš savo širdies ir atitolinti pikta nuo savo kūno’  (Mokytojo 11:9, 10, Jr). Kaip galite tai padaryti? Nepasiduodami netinkamiems troškimams.

Nusistatykite aiškias elgesio taisykles

„Kurie gi daro visa pasitarę, tie išminties vedami“ (Patarlių 13:10, Skv). Vos pradėjusios draugauti, išmintingos poros taiko šiuos žodžius ir sutaria, kad vienas kitam rodydami jausmus tinkamai laikysis Šventajame Rašte nubrėžtų ribų ir jų neperžengs. Nevaržomai elgtis vienam su kitu ar pernelyg pasitikėti savimi yra tas pats, kas neatsargiai vairuoti. Kai išlėkęs į kitą kelio juostą padarai avariją, svarstyti, ar kelias buvo saugus, jau per vėlu!

„Supratingas numato pavojų ir pasislepia, — sakoma Biblijoje, — o neišmanėlis eina ir nukenčia“ (Patarlių 22:3, 4, Brb). Daug bėdų galima išvengti susitikinėjant ne vieniems, o tinkamoje draugijoje arba laiką leidžiant trise. Bausmė už neprotingą elgesį — sąžinės graužatis, prarasta savigarba ir sumenkusi pagarba tam, su kuriuo draugauji, gėda, kurią galite užtraukti jus mylintiems žmonėms, įskaitant šeimos narius. Todėl būkite įžvalgūs — sutarkite nepažeisti Biblijos normų ir savo sprendimo laikykitės!

Tegul Jehova būna trečioji gija

Santuoka yra nelyginant triguba virvė, kur svarbiausia gija — Dievas. „Triguba virvė negreit pertrūksta“, — sakoma Mokytojo 4:12 (Jr). Tas pats principas taikytinas ir kai vaikinas draugauja su mergina. Tie, kas nori, kad jų draugystę palaimintų Dievas, yra laiminami, kada su juo palaiko glaudžius asmeninius ryšius. Psalmyno 1:1-3 skaitome: „Laimingas, kas atmeta nedorėlių patarimus, kas neina nusidėjėlių keliu [. . .], bet džiaugiasi Viešpaties Įstatymu ir mąsto jo Įstatymą dieną naktį. [. . .] Kad ir ką jis darytų, jam sekasi.“

Tikroji laimė, įskaitant džiaugsmingą draugystę ir santuoką, lydi tuomet, kai laikomės Jehovos kelių. Jis yra mūsų Kūrėjas, ir tiek romantiški jausmai, tiek santuoka yra brangios jo dovanos, vertos didžiausios mūsų pagarbos (Jokūbo 1:17).

[Išnaša]

^ pstr. 3 Kai kurie vardai pakeisti.

AR ŽINOTE?

● Iš kur žinome, kad Dievas mums nori visa ko geriausio? (Izaijo 48:17, 18)

● Kokią tiesą apie save turime pripažinti? (Jeremijo 17:9)

● Kur glūdi džiaugsmingos draugystės, o vėliau ir laimingos santuokos paslaptis? (Psalmyno 1:1-3)

[Paveikslas 13 puslapyje]

Vos pradėję draugauti, vaikinas ir mergina išmintingai sutaria, kad rodydami jausmus vienas kitam tinkamai laikysis Šventajame Rašte nubrėžtų ribų ir jų neperžengs