Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

  Biblijos požiūris

Kas yra Teismo diena?

Kas yra Teismo diena?

Šventajame Rašte sakoma, kad Dievas „nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį“ (Apaštalų darbų 17:31). Būti pakviestam į teismą — dažnam nemalonu. Ar jūs irgi panašiai jaustumėtės?

JEIGU taip, tai jus paguos mintis, kad Teismo diena yra meilės padiktuotas Dievo sprendimas, ir tai bus tikra palaima visai žmonijai — netgi mirusiesiems (Mato 20:28; Jono 3:16). Kodėl Teismo dienos reikia? Kas iš tiesų tą „dieną“ vyks?

Kodėl reikia Teismo dienos?

Apgyvendinęs žmones žemėje, Dievas neplanavo, kad tai bus tik bandymų laukas prieš kažkur mūsų laukiantį būsimąjį gyvenimą. Jis sukūrė žmones, kad šie žemėje gyventų amžinai. Nors pirmoji pora buvo visapusiškai tobula, jie vis dėlto sukilo prieš Dievą. Todėl neteko amžinojo gyvenimo vilties ir visiems savo palikuonims užtraukė nuodėmę bei mirtį (Pradžios 2:15-17; Romiečiams 5:12).

Teismo diena tęsis tūkstantį metų, taigi žmonėms bus galimybė atgauti tai, ką Adomas su Ieva prarado. * Atkreipkite dėmesį, jog pagal Apaštalų darbų 17:31, kaip pacituota pradžioje, Teismo diena palies „visą pasaulį“. Sulaukusieji palankaus Dievo nuosprendžio gyvens žemėje ir mėgausis puikiomis sąlygomis amžinai (Apreiškimo 21:3, 4). Vadinasi, Teismo dieną Dievas įgyvendins tai, ką buvo sumanęs pradžioje.

Dievo paskirtasis Teisėjas yra Kristus Jėzus. Biblijoje sakoma, kad Jėzus „teis gyvuosius ir mirusiuosius“ (2 Timotiejui 4:1). Kas yra tie „gyvieji“, kurie bus teisiami? Kaip mirusieji atgis ir vėl gyvens žemėje?

Jėzus teisia „gyvuosius“

Dabar kaip tik artėja išpranašautoji šios santvarkos pabaiga, kai Dievas sunaikins  sugedusią visuomenę ir pašalins bedievius. Išlikusieji per šios santvarkos naikinimą ir yra tie „gyvieji“, kurie bus teisiami (Apreiškimo 7:9-14; 19:11-16).

Šiuo 1000 metų trukmės Teismo laikotarpiu Mesijas Jėzus viešpataus žemei kartu su 144000 bendravaldžių, vyrų ir moterų, prikeltų gyventi danguje. Tarnaudami karaliais ir kunigais, jie padės ištikimiems žmonėms pasinaudoti Jėzaus išperkamąja auka ir palaipsniui pasiekti fizinį bei protinį tobulumą (Apreiškimo 5:10; 14:1-4; 20:4-6).

Teismo dieną Šėtonas su savo demonais bus izoliuoti, tad žmonėms kenkti negalės (Apreiškimo 20:1-3). Tačiau jai baigiantis Šėtonui vėl bus leista veikti, kad kiekvienas žmogus galėtų įrodyti savo ištikimybę. Tie, kurie liks ištikimi Dievui, bus išlaikę išbandymą, dėl kurio Adomas su Ieva suklupo. Ištikimieji įrodys esą verti amžinojo gyvenimo atkurtame žemės rojuje. Pasirinkusieji maištą prieš Dievą, kaip ir Šėtonas bei demonai, bus sunaikinti visam laikui (Apreiškimo 20:7-9).

„Mirusiųjų“ teismas

Šventasis Raštas sako, jog Teismo dieną bus keliami mirusieji (Mato 12:41). Jėzus paaiškino, kad „ateis valanda, kai visi gulintieji kapuose išgirs jo balsą. Kurie darė gera, prisikels gyventi, kurie darė bloga, prisikels stoti į teismą“ (Jono 5:28, 29). Čia nekalbama apie kažkokias bekūnes mirusiųjų sielas. Mirusieji neturi jokios sąmonės nei sielos, kuri pergyventų mirtį (Mokytojo 9:5; Jono 11:11-14, 23, 24). Užmigusiems mirties miegu Jėzus vėl grąžins gyvybę, ir jie gyvens žemėje.

Ar prikeltieji bus teisiami už savo elgesį iki mirties? Ne. Biblija moko, jog „kas miręs, tas išvaduotas iš nuodėmės“ (Romiečiams 6:7). Taigi prikeltieji gyventi žemėje, kaip ir tie, kurie išliks gyvi per šios santvarkos pabaigą, Teismo dieną bus „teisiami [. . .] pagal jų darbus“ (Apreiškimo 20:12, 13). Nuo kiekvieno prikeltojo poelgių priklausys, ar jis liks amžinai gyventi žemėje, ar bus sunaikintas. Dauguma prikeltųjų apie Dievą Jehovą ir jo reikalavimus išgirs pirmą kartą. Jie turės galimybę elgtis pagal Dievo valią ir būti apdovanoti amžinuoju gyvenimu žemėje.

Bijoti nereikia

Teismo dieną išlikę gyvi bus ne tik Dievo mokomi, bet ir patirs džiaugsmą tas žinias pritaikydami. Tik įsivaizduokite, kokia palaima bus apkabinti prikeltus brangius artimuosius ir drauge su jais siekti visiško tobulumo!

Tik įsivaizduokite, kokia palaima bus apkabinti prikeltus brangius artimuosius

Besibaigiant Teismo dienai Dievas leis Šėtonui patikrinti žmonių ištikimybę. Bet dėl to nereikia nerimauti ar baimintis. Prieš tos dienos pabaigą tuomet gyvensiantieji bus visapusiškai pasiruošę šiam galutiniam išbandymui. Teismo diena bus vienas iš Dievo tikslo įgyvendinimo etapų, per kurį bus panaikintos visos pirmojo maišto prieš Dievą Edeno sode pasekmės.

^ pstr. 7 Žodis „diena“ Biblijoje gali reikšti įvairios trukmės laikotarpius. To pavyzdys būtų Pradžios 2:4.

Kristaus valdymo metu mirusieji bus keliami gyventi atkurtame žemės rojuje