‘Įveikti polinkį į savanaudiškumą’

● GIBRALTARAS — miestas piečiausiame Iberijos pusiasalio taške — per savo audringą istoriją ne kartą patyrė apsiaustį ir invaziją. Bet vieną 2008-ųjų spalio savaitgalį gyventojai išvydo taikią „invaziją“ — miestą užplūdo beveik tūkstantis ispanų. Jie atvyko statyti Karalystės salę, kad dvi Gibraltare susikūrusios Jehovos liudytojų bendruomenės turėtų kur rinktis į sueigas.

Vyriausias miesto valdžios atstovas Atsibuskite! korespondentui papasakojo, jog Gibraltaras sveikino šimtus čia darbuotis atvykusių žmonių, ir pasakė, kad jie „prisidėjo prie vietos bendruomenės gerovės“. Jis paminėjo, kad „Jehovos liudytojai yra didžiausia grupė — ir dargi savanorių — atvykusi į Gibraltarą dirbti prie vieno projekto“.

Vietos valdžia jau iš pat pradžių rėmė šį liudytojų projektą — Dievo garbinimo vietai statyti mielai paskyrė tinkamą sklypą. Kas paskatino šitokį miesto dosnumą?

„Esu įsitikinęs, kad dievobaimingumas yra bet kurios bendruomenės teigiamas bruožas, — paaiškino vyriausias valdžios atstovas. — Gibraltare kiekviena religija turi konstitucinę teisę į tikėjimo laisvę, taigi valdžios moralinė pareiga nediskriminuoti jokios religijos. Be to, paskirdami sklypą liudytojams, kad jie statytų Dievo garbinimo namus, investuojame miestiečių labui.

Mes turime įveikti visuotinai įsigalėjusį polinkį į savanaudiškumą, — pridūrė jis. — Entuziastinga jūsų savanorių grupė parodė, jog tai įmanoma.“

Nepaisant audros, kuri sutrukdė laiku pradėti darbą, Karalystės salė buvo baigta pirmadienį, trečią statybų dieną. „Kad užbaigtų statinį, daugelis savanorių pasisiūlė pasilikti dar vieną dieną, — paaiškino darbų prižiūrėtojas Sekundinas Nogalis. — Mes įpratę įveikti sunkumus. Statydami tokiu metodu, turime būti lankstūs, o visų pirma — nesavanaudiški. Štai kodėl jaučiame tokį didžiulį pasitenkinimą.“ *

[Išnaša]

^ pstr. 7 Laikraštis Gibraltar Chronicle pranešė: „Savaitgalį, kai viską siaubė gamtos stichija, šimtai savanorių padėjo [. . .] Gibraltaro Jehovos liudytojams vos per tris dienas pasistatyti šventyklą [Karalystės salę].“