Rodyti straipsnį

 Biblijos požiūris

Kada Jėzus Kristus gimė?

Kada Jėzus Kristus gimė?

„TIKSLI Kristaus gimimo data nėra žinoma“, — sakoma leidinyje Encyclopedia of Early Christianity. Nepaisant to, visame pasaulyje milijonai žmonių, laikančių save krikščionimis, Jėzaus Kristaus gimimo dieną švenčia gruodžio 25-ąją. Tačiau Biblijoje šios datos niekur nerasite. Ar Jėzus tikrai gimė gruodį?

Nors tikslios Jėzaus gimimo datos Biblijoje nėra, čia randame aiškių įrodymų, kad jis gimė ne gruodį. O kodėl būtent gruodžio 25-oji pasirinkta Jėzaus gimtadienį švęsti, galima sužinoti iš pasaulietinių šaltinių.

Kodėl gimė ne gruodį?

Jėzus gimė Judėjos mieste Betliejuje. Evangelijoje pagal Luką rašoma: „Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą“ (Luko 2:4-8). Taip daryti buvo įprasta. „Lauke bandos ganydavosi didžiąją metų dalį“, — rašoma knygoje Daily Life in the Time of Jesus. Bet ar piemenys su savo bandomis būtų ten šaltą gruodžio naktį? Toje pačioje knygoje tęsiama: „Jos žiemą būdavo uždaromos; ir vien iš to galima spręsti, kad tradicinė Kalėdų data (žiema) vargu ar teisinga, nes, kaip teigiama Evangelijose, piemenys dar buvo laukuose.“

Šią išvadą paremia ir kita Luko evangelijoje paminėta detalė: „Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą“ (Luko 2:1-3).

Romos imperatorius Augustas įsakė surašyti gyventojus greičiausiai norėdamas turėti informacijos dėl mokesčių ir karo prievolės. Paklusdama įsakymui, Marija, nors jau greit turėjo gimdyti, drauge su vyru Juozapu išsirengė į maždaug 150 kilometrų kelionę iš Nazareto į Betliejų. Dabar pasvarstykime: ar tikėtina, jog Augustas, retai besikišantis į  vietos valdytojų reikalus, būtų išleidęs įsakymą, kad žmonės, kurie ir šiaip norėjo sukilti prieš Romos valdžią, turėtų vykti į tokią tolimą kelionę žiemą?

Įsidėmėtina, jog gruodžio 25-osios Jėzaus gimimo diena nelaiko ir daugelis istorikų bei Biblijos tyrinėtojų. Tikriausiai tokios informacijos galite rasti ir jums prieinamose enciklopedijose arba žinynuose. Štai knygoje Pasaulio religijos rašoma: „Kalėdos, Kristaus gimimo šventė, Vakarų krikščioniškose šalyse švenčiama gruodžio 25 dieną (nors ši diena nėra laikoma tikslia Kristaus gimimo diena).“

Biblijoje yra aiškių įrodymų, kad Jėzus gimė ne gruodį

Kodėl pasirinkta gruodžio 25-oji

Gruodžio 25-oji Jėzaus gimimo diena pasirinkta praėjus keliems šimtmečiams po jo mirties. Kodėl? Todėl, kad tuo laikotarpiu, daugelio istorikų nuomone, savo šventes švęsdavo pagonys.

Štai leidinyje Encyclopædia Britannica teigiama: „Vienas gana paplitęs šios datos kilmės paaiškinimas būtų toks: gruodžio 25-oji yra „sukrikščionintas“ dies solis invicti nati (nenugalimosios saulės gimtadienis) — Romos imperijoje populiari šventė, švenčiama per žiemos saulėgrįžą, simbolizuojančią saulės, kuri išstumia žiemą ir skelbia sugrįžtant pavasarį bei vasarą, atgimimą.“

Leidinyje The Encyclopedia Americana rašoma: „Dėl kokios priežasties Kalėdas švęsti pasirinkta gruodžio 25-oji, tiksliai nežinoma, bet dažniausiai manoma, jog norėta, kad ta diena sutaptų su pagoniškomis šventėmis per žiemos saulėgrįžą, kai dienos pradeda ilgėti ir galima švęsti „saulės atgimimą“. [...] Tuo metu romėnai taip pat švęsdavo saturnalijas (šventę, skirtą žemdirbystės dievui Saturnui ir atsinaujinančiai saulės galiai pažymėti).“ Per tokias šventes nežabotų, triukšmingų pasilinksminimų dalyviai paprastai elgdavosi gana palaidai. Reikia pasakyti, kad daugelis panašiai švenčia ir Kalėdas šiais laikais.

Kaip turėtume Kristų pagerbti

Kai kuriems atrodo, jog nors tiksli Jėzaus gimimo data nėra žinoma, krikščionys turėtų minėti jo gimtadienį. Jų manymu, tokia šventė, jeigu laikomasi oriai, visai tinkama Kristui pagerbti.

Iš tikrųjų Jėzaus gimimas Biblijoje aprašomas kaip svarbus įvykis. Čia sakoma, kad jam gimus staiga pasirodė daugybė angelų ir jie džiaugsmingai giedojo: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“ (Luko 2:13, 14). Tačiau verta atkreipti dėmesį, jog Biblijoje nėra nė menkiausios užuominos apie tai, kad Jėzaus gimtadienis turėtų būti švenčiamas. Priešingai, joje aiškiai nurodyta minėti jo mirtį; Jehovos liudytojai kasmet tai ir daro (Luko 22:19). Tai viena, kaip Jėzui turėtų būti rodoma pagarba.

Paskutinį savo gyvenimo žemėje vakarą Jėzus kalbėjo: „Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau“ (Jono 15:14). Taip pat sakė: „Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų“ (Jono 14:15). Taigi geriausiai pagarbą Jėzui Kristui parodysime gilindamiesi į jo mokymus ir jų laikydamiesi.