Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Kaip atsakytumėte?

Kaip atsakytumėte?

 Kaip atsakytumėte?

Ko trūksta šiame paveikslėlyje?

Perskaitykite Apreiškimo 12:3. Dabar pažiūrėkite į paveikslėlį. Kokių detalių jame pasigendate? Išvardykite jas ir užbaikite paveikslėlį nupiešdami tas, kurių jame trūksta.

1. .....

2. .....

3. .....

APTARIMUI:

ką vaizduoja slibinas? kokią įtaką jis turi visai apgyventai žemei?

Perskaitykite Apreiškimo 12:9.

Prisiminkite, ką skaitėte

Atsakykite į klausimus ir įrašykite trūkstamą Biblijos nuorodos dalį.

3 PUSLAPIS Ką Dievas įdėjo žmogui į širdį? Mokytojo 3:․․․

5 PUSLAPIS Kokią dovaną duoda Dievas? Romiečiams 6:․․․

21 PUSLAPIS Kokių religinių titulų, pasak Jėzaus, nedera vartoti? Mato 23:․․․

27 PUSLAPIS Kaip elgiasi supratingas žmogus? Patarlių 22:․․․

Vaikai, suraskite paveikslėlius

Pabandykite surasti tuos paveikslėlius šiame žurnalo numeryje. Savais žodžiais papasakokite, kas kiekviename iš jų pavaizduota.

Kurie žmonės iš Jėzaus kilmės linijos čia pavaizduoti?

Jums padės toliau pateiktos papildomos detalės. Perskaitykite nurodytas Šventojo Rašto eilutes. Tada įrašykite teisingus vardus.

4. .....

Etiopas Zerachas išžygiavo prieš mane su milijono vyrų kariuomene, bet Jehova juos nugalėjo.

Perskaitykite 2 Metraščių 14:8-11 (14:9-12, Brb).

5. .....

Pasirūpinau, kad Judo miestuose būtų mokoma Jehovos Įstatymo.

Perskaitykite 2 Metraščių 17:1, 7-9.

6. .....

Mane palaidojo Dovydo mieste, bet ne karalių kapuose.

Perskaitykite 2 Metraščių 21:16-20.

▪ (Atsakymai 13 puslapyje.)

 ATSAKYMAI Į 31 PUSLAPIO KLAUSIMUS

1. Vienos galvos ir kaklo.

2. Dešimties ragų.

3. Septynių diademų.

4. Asa (Mato 1:7).

5. Juozapatas (Mato 1:8).

6. Jehoramas (Mato 1:8, išnaša).