Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2007 m. lapkritis

Pasitikėti ar nepasitikėti

Pasitikėti ar nepasitikėti

„Supuvusiom lentom nepasikliauk“, — rašė anglų dramaturgas Viljamas Šekspyras. Be abejo, prieš lipdamas į medinį laivą, jūs norėtumėte įsitikinti, ar jo lentos nesupuvusios.

VILJAMAS ŠEKSPYRAS tarsi pakartoja mintį, kurią maždaug prieš 3000 metų užrašė išmintingasis senovės Izraelio karalius Saliamonas: „Neišmanėlis tiki kiekvienu žodžiu, bet išmintingas apsvarsto kiekvieną žingsnį“ (Patarlių 14:15, Brb). Ir iš tiesų aklai per gyvenimą eiti gali tiktai neišmanėlis — tas, kuris sutinka su viskuo, ką girdi, ir priimdamas sprendimus ar ką darydamas vadovaujasi neapgalvotais patarimais arba nepagrįstais mokymais. Pasikliaudamas tuo, kas nėra patikima, kaip ir žengdamas ant supuvusių lentų, žmogus gali patekti į bėdą. Tad galbūt kyla klausimas: „Ar yra toks vadovavimo šaltinis, kuris vertas pasitikėjimo?“

Milijonai žmonių pasaulyje visiškai pasikliauja viena senovine knyga, vadinama Šventąja Biblija. Ši knyga jiems yra patikimas gyvenimo vadovas. Tokie žmonės priima sprendimus, remdamiesi Biblijos patarimais, ir stengiasi gyventi pagal jos mokymus. Ar jie, vaizdžiai tariant, žengia ant supuvusių lentų? Atsakymas į šį klausimą glaudžiai susijęs su atsakymu į kitą, — ar yra tvirtų įrodymų, kad Biblija pasitikėti galima? Šitame specialiame Atsibuskite! numeryje tuos įrodymus ir aptarsime.

Šio leidinio tikslas — ne primesti jums tam tikrus religinius įsitikinimus ar pažiūras, o pateikti svarių argumentų, kurie milijonus žmonių įtikino, jog Biblija pasikliauti verta. Perskaitęs tolesnius straipsnius pats nuspręsite, ar Biblija verta ir jūsų pasitikėjimo.

Tuo klausimu derėtų pasidomėti daugiau nei paviršutiniškai. Juk jeigu Biblija iš tiesų yra patikimas vadovavimo šaltinis, duotas mūsų Kūrėjo, jums bei jūsų artimiesiems, be jokių abejonių, būtų naudinga patyrinėti, kas joje rašoma.

Bet iš pradžių — keli itin įdomūs faktai apie Bibliją. Mažų mažiausiai, tai unikali knyga.