Įsivaizduokite, kad koks nors meteorologas jau ilgą laiką neklysdamas prognozuoja orus. Argi nepasiimtumėte skėčio, jeigu jis praneštų lietų?

BIBLIJOJE užrašyta daugybė pranašysčių. * Kaip liudija istoriniai faktai, Biblija yra tiksli, o jos pranašystės visada išsipildo.

Išskirtinės ypatybės.

Dažnai Biblijos pranašystės yra konkrečios ir išsipildo iki smulkmenų. Jose paprastai kalbama apie labai svarbius įvykius, neretai visai priešingus lūkesčiams žmonių, gyvenusių tuo laiku, kai pranašystė buvo užrašyta.

Ryškus pavyzdys.

Senovinis Babilonas, strateginiu požiūriu sumaniai pastatytas abipus Eufrato upės, buvo laikomas „politiniu, religiniu ir kultūriniu senovės Rytų šalių centru“. Apie 732 m. p. m. e. Izaijas užrašė grėsmingą pranašystę — Babilonas žlugs. Pranašas pateikė konkrečių detalių: Babiloną užkariaus karvedys Kyras, apsauginiai Eufrato vandenys ‘išdžius’, o miesto ‘vartai bus atsklęsti’ (Izaijo 44:27—45:3). Maždaug po 200 metų, 539 m. p. m. e. spalio 5 dieną, pranašystė išsipildė iki menkiausios smulkmenos. Kad Babilonas krito būtent taip, patvirtino graikų istorikas Herodotas (V a. p. m. e.). *

Biblijoje buvo tiksliai išpranašauta, kad galingąjį Babiloną užkariaus karvedys, vardu Kyras

Drąsus teiginys.

Izaijas apie Babiloną išpranašavo ir dar kai ką stulbinančio. Jis rašė: „Niekas jame nebeįsikurs“ (Izaijo 13:19, 20). Pareikšti, kad strateginiu atžvilgiu puikioje vietoje esąs didžiulis miestas bus apleistas visam laikui, iš tiesų reikėjo drąsos. Juk logiška tikėtis, kad toks miestas bus atstatytas, net jeigu kas jį ir sugriautų. Nors po užkariavimo Babilonas dar kurį laiką egzistavo, galiausiai Izaijo žodžiai išsipildė. Kaip rašoma žurnale Smithsonian, dabar ten, kur būta senovės Babilono, plyti „negyvenama, dulkėta, karščiu alsuojanti lyguma“.

Kyla nuostaba vien pamąsčius, kokie neįtikimi atrodė Izaijo žodžiai. Palyginimui įsivaizduokite, kad dabar kas nors tiksliai nusakytų, kaip po 200 metų bus sunaikintas koks šiuolaikinis miestas, tarkim, Niujorkas arba Londonas, ir dar tvirtai teigtų, kad jis niekada nebebus gyvenamas. Žinoma, įspūdingiausia, jog Izaijo pranašystė išsipildė! *

Šioje straipsnių serijoje apsvarstėme tiktai kelis iš daugybės įrodymų, kurie milijonus žmonių įtikino, kad Biblija pasitikėti verta. Todėl jie šią knygą laiko patikimu kelrodžiu savo žingsniams. Kodėl ir jums nesužinojus daugiau apie Bibliją, kad nuspręstumėte, ar taip pat galite ja pasitikėti?

^ pstr. 4 Orų prognozė tėra mėginimas numatyti būsimus reiškinius. Biblijos pranašystės įkvėptos Dievo, kuris gali pakreipti įvykius, kaip panorėjęs.

^ pstr. 6 Daugiau apie šios Izaijo pranašystės išsipildymą skaitykite brošiūroje Knyga visiems žmonėms, p. 27—29 (išleido Jehovos liudytojai).

^ pstr. 8 Daugiau apie Biblijos pranašystes bei istorinius faktus, patvirtinančius jų išsipildymą, skaitykite Jehovos liudytojų išleistoje knygoje „Biblija — Dievo ar žmogaus žodis?“, p. 117—133 (anglų, rusų kalbomis).