Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2007 m. lapkritis

Kaip atsakytumėte?

Kaip atsakytumėte?

 Kaip atsakytumėte?

PAAIŠKINKITE PALYGINIMĄ

1. Kas nutiko vienai aviai Jėzaus palyginime, užrašytame Mato 18:12-14?

.....

2. Kas yra ganytojas?

.....

3. Kaip jautėsi ganytojas radęs, ko ieškojo?

.....

Pasvarstykite: kuo Jehova panašus į ganytoją? kuo jūs panašus į avį?

KADA PARAŠYTA?

Kas parašė šias Biblijos knygas? Nuo kiekvieno paveikslėlio nuveskite liniją iki apytikrės datos, kada knyga buvo užbaigta.

455 m. p. m. e. Po 443 m. p. m. e. Prieš 62 m. e. m. 64 m. e. m. Po 70 m. e. m.

4. Malachijo

5. Jokūbo

6. 2 Petro

KAS AŠ?

7. Jokūbas pasakė, kad esu pripažinta teisia, nes svetingai priėmiau pasiuntinius.

KAS AŠ?

8. Esu Barnabo pusbrolis, o Petras mane pavadino savo sūnumi.

PRISIMINKITE, KĄ SKAITĖTE

Atsakykite į klausimus ir įrašykite trūkstamą Biblijos nuorodos dalį.

8 puslapis Ką Jobas pasakė apie žemę? (Jobo 26:․․․)

11 puslapis Kuo pirmieji krikščionys laikė Šventąjį Raštą? (1 Tesalonikiečiams 2:․․․)

12 puslapis Ką nusirašyti buvo liepta Izraelio karaliams? (Pakartoto Įstatymo 17:․․․)

28 puslapis Ką kiekvienam iš mūsų ištirti pataria Biblija? (Romiečiams 12:․․․)

Vaikai, suraskite paveikslėlius

Pabandykite surasti tuos paveikslėlius šiame žurnalo numeryje. Savais žodžiais papasakokite, kas kiekviename iš jų pavaizduota.

(Atsakymai 27 puslapyje.)

 ATSAKYMAI Į 31 PUSLAPIO KLAUSIMUS

1. Ji nuklydo.

2. Žmogus, kuris gano ir saugo gyvulius.

3. Jis džiaugėsi.

4. Malachijas, po 443 m. p. m. e.

5. Jokūbas, prieš 62 m. e. m.

6. Petras, 64 m. e. m.

7. Rahaba (Jokūbo 2:25).

8. Morkus (Kolosiečiams 4:10; 1 Petro 5:13).