Ar galite pasitikėti Biblijos patarimais?

„Ar turėčiau tikėti tuo, ką šis žmogus man kalba?“ Galbūt toks klausimas kyla, kai kas nors bando jums parduoti panaudotą automobilį arba per rinkimų kampaniją girdite kokio politiko pažadus. Jūs nenorite veltui eikvoti nei pinigų įsigyti prastam gaminiui, nei laiko sužinoti tai, iš ko vargu ar turėsite naudos.

GALBŪT panašiai svarstote ir kitu atveju: „Ar Biblijoje yra kas nors tokio, į ką vertėtų gilintis? Jeigu skaitysiu ir studijuosiu šią knygą, ar galiu būti tikras, kad už tam skirtą laiką ir pastangas man bus atlyginta?“ Atsakymas į šį klausimą yra šioje Biblijos eilutėje: „Išmintis pasiteisina savo darbais“ (Mato 11:19). Iš tikrųjų, ko vertas tam tikras patarimas, arba „išmintis“, rodo „darbai“, arba rezultatai, kurių žmonės pasiekia tą patarimą pritaikydami. Štai ką sako tie, kurie Biblijai pažinti nepagailėjo laiko. Jų pasakojimai padės nuspręsti, ar skaityti ir studijuoti šią unikalią knygą verta ir jums.

Klausimai apie mirtį ir pomirtinį gyvenimą

Prieš kurį laiką mirė Karen mama. Karen, kuri gyvena Jungtinėse Valstijose, nuo pat vaikystės tikėjo, jog geri žmonės po mirties eina į dangų. Tačiau tai buvo menka paguoda. Ji svarstė: „Kaip dabar mama atrodo ten, danguje? Kaip ją surasiu, kai ten nueisiu, tiksliau, jeigu nueisiu? O gal numirusi atsidursiu kur nors kitur?“

Karen pradėjo kruopščiai studijuoti Bibliją su Jehovos liudytojais. Ji sužinojo, kad mirusieji yra ne danguje, bet tarsi giliai miega. „Mirusieji nebežino nieko“, — sakoma Mokytojo 9:5. Bet ar Karen vėl galės pamatyti savo mamą?

Ją paguodė ir suteikė vilties štai toks Biblijos teiginys: „Nesistebėkite, kad ateis valanda, kai visi gulintieji kapuose išgirs jo [Kristaus] balsą“ (Jono 5:28, 29). Karen sužinojo, kad Biblijos Dievas per savo Sūnų rengiasi mirusius žmones prikelti gyventi čia, žemėje. „Biblijos mokymai apie mirtį ir prikėlimą tokie suprantami ir pagrįsti“, — sakė ji.

Koks Dievo garbinimas teisingas?

Andželai iš Rumunijos buvo 14 metų, kai vienas sekmininkų pastorius meldė jai šventosios dvasios, ir mergaitė pradėjo kalbėti kalbomis. Tačiau jos tėvai manė, jog sekmininkų mokymai nesutampa su Biblijos. Šeima nustojo lankyti jų sueigas ir pradėjo studijuoti Bibliją su Jehovos liudytojais.

Nors iš pradžių Andžela nusiminė, netrukus pamatė, kad buvusios jos religijos ir Biblijos mokymai skiriasi. Pavyzdžiui, ji perskaitė Jono 17:3, kur rašoma: „O amžinasis gyvenimas — tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį Jėzų — Mesiją.“ Andžela suprato, kad, norint pelnyti Dievo palankumą, pirmiausia reikia jį pažinti. „Kaip galėjau gauti šventosios  dvasios tokiu ypatingu būdu, jeigu apie Dievą beveik nieko nežinojau?“ — svarstė ji. Andžela sako: „Dėkoju Jehovai, kad per savo įkvėptą Žodį man padėjo suprasti, kaip jį garbinti teisingai.“

Išminties žodžiai, kurie keičia gyvenimą

„Buvau karštakošis, — sako Gabrielis iš Indijos. — Jei kas užpykdydavo, rėkdavau, mėtydavau daiktus ir net užsipuldavau žmones. Biblijos studijos man padėjo išmokti valdytis. Dabar, net esant įtemptai situacijai, išlieku ramus.“

Vienoje iš Gabrielio skaitytų eilučių, Patarlių 16:32 (Brb), sakoma: „Lėtas pykti yra geresnis už galiūną, susivaldantis — už tą, kuris užima miestą.“ Kitas vyras, vardu Dirėjas, irgi įveikęs savo atšiaurų būdą, sako: „Ta pati Šventojo Rašto eilutė man padėjo suprasti, kad nesusivaldymas yra silpnumo, o susivaldymas — stiprybės požymis.“

Filipo, banditų gaujos nario, gyvenančio Pietų Afrikoje, kasdienybė buvo muštynės, apiplėšimai ir nešvanki kalba. Už nusikaltimus jam teko sėdėti kalėjime. Bet, nepaisant tokios gyvensenos, Filipas troško pažinti Dievą. Pradėjęs studijuoti Bibliją su Jehovos liudytojais, jis po kurio laiko panoro Dievui tarnauti ir nusprendė gyventi teisingai. Filipas atsikratė blogų įpročių ir nutraukė ryšius su bendrais. Kokios Biblijos tiesos paskatino jį taip pasikeisti?

Jehovos liudytojai jam parodė Jėzaus žodžius, užrašytus Jono 6:44: „Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs Tėvas jo nepatraukia.“ Filipas sako: „Jehova įžvelgė manyje kažką gera ir patraukė prie savo tautos, šitos nuostabios brolijos.“ To vyro širdį sujaudino Biblijos pasakojimai apie Jehovos atlaidumą atgailaujantiems nusidėjėliams. „Tai, — sako jis, — man padėjo suprasti, kaip supratingai Jehova elgiasi su žmonėmis, kurie atgailauja“ (2 Samuelio 12:1-14; 51 psalmė).

Veidas, jaunuolis iš Australijos, girtuokliavo, vartojo narkotikus, buvo įjunkęs į azartinius lošimus, turėjo daug sekso partnerių. Deja, laimės taip ir nesurado. Kartą jį užkalbino Jehovos liudytojai, ir vaikinas sutiko studijuoti Bibliją. Ką Veidas sužinojo?

„Didelį įspūdį padarė tai, kaip Jėzus elgėsi su kitais, — sako Veidas. — Jis rodė gerumą, atjautą ir meilę visiems, net vaikams. Kuo daugiau sužinodavau, tuo labiau troškau būti panašus į Jėzų. Biblija mokė mane, kaip būti tikru vyru ir pasikeisti į gera.“ Bet kaip su visu blogiu, kurį jis buvo padaręs? Veidas tęsia: „Biblija man atskleidė štai ką:  jeigu atgailausiu už savo nuodėmes ir elgsiuos teisingai, Dievas man atleis. Net galėsiu gyventi amžinai žemės rojuje. Pagaliau supratau — turiu ateities viltį!“ (Mato 5:5). Veidas pakeitė gyvenimą ir dabar tyra sąžine garbina Jehovą.

Visa tai papasakojo žmonės, kurie troško, kad gyvenimas teiktų daugiau džiaugsmo. Jie tyrinėjo Bibliją, norėdami sužinoti, ar jos mokymai gali padėti išspręsti jų problemas ir atsakyti į jiems rūpimus klausimus. Puikūs rezultatai, kurių pasiekė, juos įtikino, kad Biblijos vadovavimu pasitikėti galima. Taigi jos patarimais galite pasikliauti ir jūs.

Dievas seniai įkvėpė užrašyti tokius žodžius: „Laimingas žmogus, kuris išmintį randa, kuris supratimo įgyja! Juk jos nauda didesnė už naudą sidabro, ir jos atlygis didesnis už atlygį auksu. Ji brangesnė už brangakmenius, visi tavo turtai negali jai prilygti. Ilgas gyvenimas — jos dešinėje, kairėje — turtai ir garbė. Jos keliai malonūs, o visi takai ramūs. Ji — gyvybės medis ją suvokiantiems; laimingas, kas jos laikosi“ (Patarlių 3:13-18).

[Rėmelis/paveikslas 25 puslapyje]

KAIP BIBLIJA PADĖJO VIENAM KALINIUI

Vyras, vardu Bilas, džiaugėsi laiminga santuoka. Bet drauge neišgyvenus nė metų, jam už daug anksčiau padarytą nusikaltimą teko sėsti į kalėjimą.

Po patirto sukrėtimo Bilas nusprendė ilgą bausmės laiką praleisti naudingai. „Likdavau ant savo gulto ir skaitydavau bei tyrinėdavau Bibliją“, — sako jis. Be to, ką sužinojęs, Bilas stengėsi pritaikyti. „Tiems, su kuriais sėdėjau kameroje, buvau malonus ir draugiškas, tad jiems buvo aišku, kad nenoriu elgtis taip blogai kaip jie. Apie mane tie kaliniai sakydavo: „Bilas nori atsėdėti laiką savaip — pažinti Dievą ir Bibliją. Jis nesirengia niekam daryti nieko bloga.“

„Dėl tokios reputacijos kiti kaliniai neveldavo manęs į savo ginčus ar kokius kitus nemalonumus. Sargybiniai pamatė, kad jiems nekeliu jokių rūpesčių, todėl po kurio laiko ėmė mane rekomenduoti į darbus, kur didžiąją dalį dienos galėdavau būti skyrium nuo kitų kalinių. Taikydamas Biblijos patarimus jaučiausi apsaugotas.“

Bilas lankė kalėjime rengiamas Jehovos liudytojų sueigas ir, ką sužinodavo, su entuziazmu pasakodavo kitiems kaliniams. Jis pasikrikštijo ir tapo Jehovos liudytoju dar neatbuvęs jam skirtos bausmės. Prisimindamas praeitį Bilas sako: „Tuščiai buvau praleidęs beveik 50 metų ir norėjau savo gyvenimą keisti į gera. Esu įsitikinęs, jog vienintelis būdas kaliniui tą padaryti — taikyti Biblijos mokymus. O gerai pažinti Bibliją galima tik ją studijuojant su Jehovos liudytojais. Jų religija vienintelė, kuri moko Biblijos tiesų. Paprasta ir aišku.“

Dabar, išėjęs į laisvę, Bilas uoliai tarnauja vienoje Jehovos liudytojų bendruomenėje Jungtinėse Valstijose. Jis drauge su žmona ir toliau studijuoja Dievo Žodį ir gyvena pagal jo mokymus. Jiedu labai vertina mintį, užrašytą Izaijo 48:17, 18: „Aš, Viešpats, tavo Dievas, mokau tave, kas tau naudinga, ir vedu tave keliu, kuriuo tau dera eiti. O, kad klausytum mano Įsakymų! Tavo gerovė būtų kaip upė, o tavo teisumas — kaip marių bangos.“

[Paveikslas 23 puslapyje]

Karen (JAV)

[Paveikslas 23 puslapyje]

Andžela (Rumunija)

[Paveikslas 24 puslapyje]

Dirėjas (Indija)

[Paveikslas 24 puslapyje]

Gabrielis (Indija)

[Paveikslas 24, 25 puslapiuose]

Filipas su šeima (Pietų Afrika)

[Paveikslas 24 puslapyje]

Veidas (Australija)