Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Kaip atsakytumėte?

Kaip atsakytumėte?

 Kaip atsakytumėte?

KAS TAI PASAKĖ?

Linija sujunkite teiginį su jį pasakiusio žmogaus vardu.

Dovydas

Jėzus

Saliamonas

Paulius

1. „Pagarbi Jehovos baimė — išminties pradžia.“

2. „Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems.“

3. „Meilė niekada nesibaigia.“

4. „Jehova — mano Ganytojas, man nieko netrūksta.“

▪ Paminėkite bent po vieną dalyką, kurį prisimenate apie kiekvieną iš šitų žmonių.

KADA TAI ĮVYKO?

Įvardinkite šių Biblijos knygų rašytojus ir linija sujunkite kiekvieną knygą su apytiksle jos parašymo data.

1450 m. p. m. e. 1090 m. p. m. e. 10780 m. p. m. e. 36 m. 56 m.

5. Jozuės

6. Rūtos

7. Romiečiams

KAS AŠ?

8. Aš išpranašavau, kad Siserą nužudys moteris.

KAS AŠ?

9. Aš ir mano vyras rizikavome gyvybe gelbėdami Paulių.

PRISIMINKITE, KĄ SKAITĖTE

Atsakykite į klausimus ir įrašykite trūkstamą Biblijos nuorodos dalį.

6 puslapis Ką privalo daryti žmogus, norintis sekti Jėzumi? (Luko 9:․․․)

7—8 puslapiai Kas, pasak apaštalo Pauliaus, turėjo atsitikti su krikščionių bendruomene jam pasitraukus? (Apaštalų darbų 20:․․․)

13 puslapis Ką Šėtonas padarė su daugelio žmonių protais? (2 Korintiečiams 4:․․․)

28 puslapis Kas Biblijoje sakoma apie homoseksualizmą? (Romiečiams 1:․․․)

Vaikai, suraskite paveikslėlius

Pabandykite surasti tuos paveikslėlius šiame žurnalo numeryje. Savais žodžiais papasakokite, kas kiekviename iš jų pavaizduota.

(Atsakymai 20 puslapyje)

 ATSAKYMAI Į 31 PUSLAPIO KLAUSIMUS

1. Saliamonas (Patarlių 9:10).

2. Jėzus (Luko 6:31).

3. Paulius (1 Korintiečiams 13:8).

4. Dovydas (Psalmyno 23:1).

5. Jozuė, 1450 m. p. m. e.

6. Samuelis, 1090 m. p. m. e.

7. Paulius, 56 m.

8. Debora (Teisėjų 4:4, 9).

9. Priska, arba Priskilė (Romiečiams 16:3, 4).