Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Didžiausias visų laikų žmogus

Didžiausias visų laikų žmogus

 Didžiausias visų laikų žmogus

KĄ PAVADINTUMĖTE didžiausiu visų laikų žmogumi? Nojų, kuris pergyveno tvaną ir tapo visų mūsų protėviu? (Pradžios 7:1, 21, 22; 9:18, 19) Senovės pasaulio valdovą Nebukadnecarą — įspūdingo miesto, „didžiojo Babilono“, statytoją? (Danieliaus 4:28-30, Brb) Gal Aleksandrą Makedonietį, kurio žygiai netgi buvo išpranašauti Biblijoje? (Danieliaus 8:5-8, 21, 22) O gal žymųjį Romos valdovą Julijų Cezarį?

Nepraėjus nė 45 metams po Cezario mirties, Betliejuje gimė kūdikis, vardu Jėzus. Gal didžiausiu visų laikų žmogumi tapo jis? Maždaug šimtmečio senumo leidinyje The Historians’ History of the World (Pasaulio istorija istoriko akimis) rašoma: „Istorinis [Jėzaus] veiklos rezultatas, net vertinant vien pasaulietiniu požiūriu, buvo daug reikšmingesnis negu kurios nors kitos istorinės asmenybės darbai. Nuo jo gimimo prasidėjo nauja era, pripažinta pagrindinių pasaulio civilizacijų.“

Jėzumi Kristumi domimasi iki pat šiol. Prieš kelerius metus vedamuosius straipsnius apie jį tuo pačiu laiku išspausdino keli garsūs JAV žurnalai: Time, Newsweek ir U.S.News and World Report. Regis, Jėzaus populiarumas pastaruoju metu netgi išaugo. „Jo dvasia gyva kine, muzikoje ir madoje, — 2004-aisiais rašė laikraštis Toronto Star. — Jis tvirtai stovi mūsų herojų panteone.“

Tačiau štai kuriozas: ne taip jau seniai kai kurie tvirtino, kad Jėzaus iš viso nebuvo. Pavyzdžiui, tokio požiūrio laikėsi žinomas teologas Brunas Baueris (1809—1882), dėstęs pačiam Karlui Marksui. Štai kas rašoma neseniai išleistoje Roberto van Vursto knygoje Jesus Outside the New Testament: „Bauerio idėjos apie mitologinę Jėzaus kilmę atsidūrė Markso ideologijoje, o vėliau jas platino oficialioji sovietų literatūra bei kiti komunistinės propagandos kanalai.“

Šiuo metu Jėzaus istoriškumą mažai kas beneigia. Dabar beveik visuotinai pripažįstama, kad jis buvo realus ir labai įtakingas asmuo. Laikraštis Wall Street Journal 2002-ųjų gruodį vieną savo redakcinį straipsnį pavadino „Mokslas negali ignoruoti Jėzaus“. Pasak autoriaus, „dabar dauguma mokslininkų, išskyrus vieną kitą ateistą, sutinka, kad Jėzus iš Nazareto tikrai gyveno“.

Tačiau pripažįstama ne tik tai, kad Jėzus gyveno. Žurnalas Time rašė: „Reikėtų labai jau įmantrių išvedžiojimų norint paneigti, kad pati įtakingiausia ne tik pastarųjų dviejų tūkstantmečių, bet ir visos istorijos figūra yra Jėzus iš Nazareto.“ Žurnale priduriama: „Galima pateikti svarių įrodymų, kad jokio kito žmogaus veikla nepaliko tokio gilaus ir tokio ilgalaikio pėdsako.“

Vis dėlto norisi suprasti: kas jis iš tiesų buvo? Iš kur atsirado? Koks buvo jo gyvenimo žemėje tikslas? Ir kodėl taip svarbu stengtis sužinoti apie jį viską, kas tik įmanoma?