Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2006 m. gruodis

Ar galima vartoti svaigalus?

Ar galima vartoti svaigalus?

 Biblijos požiūris

Ar galima vartoti svaigalus?

„VYNAS išjuokia, stiprusis gėrimas primuša; neišmintingas, kas jais svaiginasi.“ Ar šie žodžiai, užrašyti Biblijoje, Patarlių 20:1, reiškia, kad vartoti svaigalus blogai? Kai kurių nuomone, taip. Tokį savo požiūrį jie grindžia bibliniais pasakojimais apie tai, kaip, padauginus išgerti, pridaryta begėdysčių (Pradžios 9:20-25).

Piktnaudžiavimas alkoholiu išties pragaištingas, pavyzdžiui, galima susirgti kepenų ciroze, padaryti avariją, žlugti finansiškai, imti blogai elgtis su namiškiais, pakenkti įsčiose užsimezgusiam vaisiui. Greičiausiai būtent dėl tokių baisybių „daugelis tikybų mokė, jog vartoti svaigalus smerktina“, — rašoma leidinyje The World Book Encyclopedia. Bet ar gerti išties nedera? Ar Biblijoje apskritai draudžiama vartoti svaigalus?

Ką sako Biblija?

Biblija perspėja apie piktnaudžiavimo svaigiaisiais gėrimais žalą. Efeziečiams 5:18 raginama: „Nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas.“ Patarlių 23:20, 21 skatinama: „Nesusidėk su tais, kurie godžiai geria vyną, nė su tais, kurie persivalgo mėsos. Juk girtuoklis ir rijūnas taps skurdžiais.“ O Izaijo 5:11 sakoma: „Vargas tiems, kurie, keldamiesi ankstų rytą, negali apsieiti be svaigiųjų gėrimų, ir prasėdi iki išnaktų, kol įkaušta nuo vyno!“

Tačiau Biblijoje kalbama ir apie tokių gėrimų teikiamą malonumą bei naudą. Štai Psalmyno 104:15 rašoma, kad „vynas, kuris linksmina žmogaus širdį“, yra viena iš Dievo dovanų. Mokytojo 9:7 nurodoma, koks atpildas laukia žmogaus už gerus darbus: „Valgyk linksmas savo duoną, gerai nusiteikęs, gerk vyną“ (Brb). Paulius, žinodamas apie vyno naudą sveikatai, Timotiejui patarė: „Gerk ne vien vandenį, bet vartok ir truputį vyno dėl savo skrandžio ir dažnų negalavimų“ (1 Timotiejui  5:23). Biblijoje netgi paminėta, kad svaigieji gėrimai padeda užmiršti bėdas (Patarlių 31:6, 7).

Akivaizdu, Biblija nedraudžia vartoti svaigiųjų gėrimų. Tačiau piktnaudžiavimą alkoholiu smerkia. Turėdamas tai omeny, Paulius skatino krikščionių vyresniuosius, tarnybinius padėjėjus bei vyresnes moteris negirtuokliauti, o Timotiejui patarė vartoti tik truputį vyno (1 Timotiejui 3:2, 3, 8; Titui 2:2, 3). Visi krikščionys turi atminti, jog girtuokliai „nepaveldės Dievo karalystės“ (1 Korintiečiams 6:9, 10).

Verta atkreipti dėmesį, kad Biblijoje girtuokliavimas minimas kartu su apsirijimu ir liepiama šių dviejų kraštutinumų vengti (Pakartoto Įstatymo 21:20). Jeigu tas Biblijos paliepimas reikštų, jog svaigalų vartoti iš viso negalima, išeitų, kad negalima ir valgyti. Tačiau Biblijoje smerkiamas pasigėrimas bei rajumas, o ne saikingas gėrimas ir valgymas.

Jėzaus pavyzdys

Jėzus paliko mums ‘pavyzdį, kad eitume jo pėdomis’, — sako apaštalas Petras. „Jis nepadarė nuodėmės“ (1 Petro 2:21, 22). Tad koks Jėzaus požiūris į svaigiuosius gėrimus? Jis vandenį pavertė vynu — tai buvo pats pirmas jo stebuklas. Ką galima pasakyti apie tą vyną? Paragavęs jo, vestuvių prievaizdas pagyrė jaunikį: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiolei“ (Jono 2:9, 10).

Vyną gerti buvo įprasta švenčiant Paschą, Jėzus irgi turėjo šio gėrimo įsteigdamas Viešpaties vakarienę. Duodamas apaštalams vyno taurę sakė: „Gerkite iš jos visi.“ Žinodamas, kad mirtis arti, pridūrė: „Nuo šiol aš nebegersiu šito vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada su jumis gersiu jį naują savo Tėvo karalystėje“ (Mato 26:27, 29). Taip, žmonės žinojo, kad Jėzus geria vyną (Luko 7:34).

O kaip mes?

Nors Biblija nedraudžia vartoti svaigiųjų gėrimų, tai nereiškia, jog turime gerti. Kai kam tikrai dera susilaikyti. Pavyzdžiui, buvęs alkoholikas žino, kokia pavojinga net viena taurelė. Nėščia moteris gali negerti bijodama pakenkti vaisiui. O vairuotojas, suvokdamas, jog alkoholis lėtina mąstymą bei reakciją, tikrai susilaikys, kad nekiltų pavojus jo paties ar kito gyvybei.

Krikščionis nenorėtų tapti suklupimo akmeniu tam, kurio sąžinė smerkia gėrimą (Romiečiams 14:21). Be to, jis nevartos svaigalų prieš eidamas į lauko tarnybą. Verta prisiminti, kad senovės Izraeliui Dievo duotame Įstatyme kunigams, einantiems savo pareigas, buvo liepta ‘negerti vyno ar svaigiųjų gėrimų’ (Kunigų 10:9). Krikščionis paklus įstatymui kraštuose, kur vartoti alkoholį draudžiama arba jo vartojimas ribojamas (Romiečiams 13:1).

Nors kiekvienas pats sprendžia, gerti ar ne ir kiek, Biblija primena apie saiką. Ji sako: „Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visa darykite Dievo garbei“ (1 Korintiečiams 10:31).

AR ŽINOTE?

▪ Koks įspėjimas užrašytas Šventajame Rašte dėl svaigalų vartojimo? (1 Korintiečiams 6:9, 10)

▪ Ar Jėzus Kristus vartojo svaigiuosius gėrimus? (Luko 7:34)

▪ Kuo vadovaujasi tikrieji krikščionys spręsdami, kiek valgyti ir gerti? (1 Korintiečiams 10:31)