Kryžiažodis

Horizontaliai

 1. Tai simbolizuoja žmogaus vidų, kuris lemia asmens elgesį ir todėl yra labai saugotinas. (Patarlių 4:23)

 4. Vienas karaliaus Dovydo sūnų, gimusių Jeruzalėje. (2 Samuelio 5:13-16)

10. Kaip dažnai kirpdavosi plaukus Abšalomas? (2 Samuelio 14:26)

11. Muzikos instrumentai, naudoti jau bibliniais laikais. (Izaijo 24:8)

12. Mokėjimas gaminti dirbinius rankomis, kuriuo Efeze vertėsi Demetrijas. (Apaštalų darbų 19:24, 25)

15. Kaip didžiulės midjaniečių stovyklos atžvilgiu išsidėstė 300 Gideono vyrų? (Teisėjų 7:21)

18. Pranašė, kuri džiaugėsi išvydusi kūdikį Jėzų, atneštą į Jeruzalės šventyklą. (Luko 2:36-38)

20. Kristaus kunigystę pranašiškai vaizdavęs Abraomo laikų kunigas. (Hebrajams 6:20)

23. Vienas iš rinktinių Dovydo karių, Ikešo Tekojiečio sūnus. (2 Samuelio 23:24, 26)

25. Sunkusis metalas, senovės laikais naudotas žvejyboje. (Išėjimo 15:10)

28. Metų laikas, kurį Jėzus paminėjo palyginime, padedančiame atpažinti artėjančią šios santvarkos pabaigą. (Morkaus 13:28, 29)

30. Nors izraelitai net 40 metų klajojo dykumoje, kas dėl stebuklingos Dievo apsaugos jiems taip ir nenusinešiojo? (Pakartoto Įstatymo 29:4 [29:5, Brb])

31. Koks pasiuntinys Patarlių knygoje lyginamas su actu dantims arba dūmais akims? (Patarlių 10:26)

32. Apie žmogų, mėgstantį Jehovos įstatymą, sakoma, jog „ką jis bedarytų, jam. . .“ (Psalmyno 1:1-3)

33. Oro virpėjimas, sudarantis galimybę bendrauti ir perduoti informaciją. (1 Korintiečiams 14:7, 9)

Vertikaliai

 2. Miesto, kurį puldamas žuvo nedorasis karalius Ahabas, sudėtinio vardo pirmasis žodis. (1 Karalių 22:20)

 3. Kokie dramblių medžiotojų trofėjai buvo gabenami į Tyrą? (Ezechielio 27:15)

 5. Prieš Judo karaliaus Jehoramo valdžią sukilęs Judo miestas. (2 Metraščių 21:10)

 6. Kur turėjo nežiūrėti Loto šeima, bėgdama iš pražūčiai pasmerktos Sodomos? (Pradžios 19:17)

 7. Kokiais Jėzus pavadino Dievo įstatymo esmės nepaisančius fariziejus? (Mato 23:23, 24)

 8. Žodis, kuriuo nuvaromas kas nors visiškai nepageidautinas. (Mato 7:23)

 9. Žvėris, kuriam Jėzus prilygino netikrus pranašus. (Mato 7:15)

13. Kas tokie iš tiesų buvo Abraomą aplankę vyrai, išpranašavę jam sūnaus gimimą? (Pradžios 18:10, 16; 19:1)

14. Veršio garbinimo kunigas, bandęs atsikratyti Jehovos pranašu Amosu apkaltindamas jį sąmokslo rengimu. (Amoso 7:10)

16. Tai, kas karaliaus Darijaus įsakymu buvo atlikta saugyklose, norint patikrinti, ar buvo išleistas karaliaus Kyro įsakas atstatyti Dievo namus Jeruzalėje. (Ezros 5:17; 6:1)

17. Iš pasigailėjimo duodama dovana, kurią davus Jėzus liepė netrimituoti sinagogose ir gatvėse. (Mato 6:2)

18. Gyvūnai, kuriems Jėzus prilygino žmones, nedarysiančius gera jo pateptiesiems broliams. (Mato 25:32)

19. Vienas iš trijų ilgiausiai prieš babiloniečių kariuomenę 609—607 m. p. m. e. atsilaikiusių Judo karalystės miestų. (Jeremijo 34:7)

21. Medžiaga, kurios tirpimu vaizdingai perteikiama prislėgtos širdies būsena. (Psalmyno 22:15 [22:14, Brb])

22. Kristaus mokiniai išsigando ir nustebo išvydę, kaip jis „įsakinėja vėjams ir vandeniui, ir tie jo. . .“ (Luko 8:25)

24. Kūno dalis, vaizduojanti jėgą ir galią. (Jeremijo 27:5)

26. Aštuntas iš Dešimties Dievo įsakymų. (Išėjimo 20:15, Brb)

27. Izraelitas, kurio sūnus atstovavo Manaso giminei žvalgų grupėje, pasiųstoje išžvalgyti Kanaano. (Skaičių 13:2, 11)

28. Griaunantis gamtos reiškinys, kurį pasitelkęs Šėtonas nužudė Jobo vaikus. (Jobo 1:19)

29. Dykuma, kurioje izraelitai pirmą kartą ragavo manos. (Išėjimo 16:1, 15)

Kryžiažodžio atsakymai 24-ajame puslapyje

 Horizontaliai:

 1. ŠIRDIS

 4. ELJADA

10. KASMET

11. BŪGNAI

12. AMATAS

15. APLINK

18. ONAS

20. MELCHIZEDEKAS

23. IRA

25. ŠVINAS

28. VASARA

30. APAVAS

31. TINGUS

32. SEKASI

33. GARSAS

Vertikaliai:

 2. RAMOT

 3. ILTYS

 5. LIBNA

 6. ATGAL

 7. AKLAIS

 8. ŠALIN

 9. VILKAS

13. ANGELAI

14. AMACIJA

16. PAIEŠKA

17. IŠMALDA

18. OŽIAI

19. AZEKA

21. VAŠKAS

22. KLAUSO

24. RANKA

26. NEVOL

27. SUSIS

28. VĖTRA

29. SINAS