Kviečiame į srities kongresą „Uolūs karalystės skelbėjai“

MILIJONAI ŽMONIŲ apsilankys srities kongresuose, rengiamuose šimtuose pasaulio vietų. Šis kongresas įvyks ir Lietuvoje, Kaune, vieną iš liepos savaitgalių.

Penktadienį programa prasidės muzikine įžanga 10.30 val., o šeštadienį ir sekmadienį — 9.30 val. Pirmąją dieną po sveikinimo kalbos Karalystės skelbėjai pasidalys įspūdžiais iš tarnybos. Paskui išgirsime kalbas „Iš širdies džiaukis Jehova“ ir „Būkite dėkingi“. Penktadienio ryto programa baigsis apžvalginiu pranešimu „Karalystės skelbėjai dega uolumu“.

Penktadienio popietę numatytas trijų kalbų ciklas „Michėjo pranašystė sustiprina mus vaikščioti Jehovos vardu“, taip pat kalbos „Saugok savo širdį, kad išliktum tyras“ ir „Saugokis apgaulės“. Paskutinėje dienos kalboje „Garbinkime vienintelį tikrąjį Dievą“ bus pateikta naudinga krikščioniškos tarnybos priemonė.

Šeštadienį rytą galėsime klausytis trijų kalbų ciklo „Karalystės skelbėjai, garsinantys savo tarnystę“. Paskui išgirsime dvi padrąsinamas kalbas — „Kodėl reikia ‘be paliovos melstis’“ ir „Dvasiniai pokalbiai ugdo“. Ryto programa baigsis krikšto kalba, po kurios pasirengusieji tarnauti Dievui bus pakrikštyti.

Šeštadienį popiet paskutiniame trijų kalbų cikle „Mūsų tikėjimas bandomas visokiais išmėginimais“ bus kalbama, kaip krikščionims tvirtai laikytis neutralumo. Popietinės programos kulminacija — širdžiai miela kalba „Artinkimės prie Jehovos“.

Sekmadienio ryto programa prasidės kalbomis, skirtomis ypač jaunimui: „Ar tavo pasitikėjimas — Jehova?“ ir „Jaunuoliai, kurkite ateitį su Jehovos organizacija“. Pastarojoje kalboje bus 20 minučių interviu. Paskui — istorinė drama apie Jeremiją, kuris, paskirtas tarnauti pranašu, skundėsi: „Esu tik vaikas!“ (Jeremijo 1:6) Tolesnėje kalboje bus pabrėžtos aktualiausios dramoje iškeltos mintys. Svarbus popietinės programos momentas — viešoji kalba „Šio pasaulio scena keičiasi“.

Dalyvaudami visas tris dienas, aišku, praturtėsite dvasiškai. Jei norite gauti daugiau informacijos apie kongresą, susisiekite su vietiniais Jehovos liudytojais arba parašykite mums adresu: p. d. 946, LT-3043 Kaunas (arba kitu jums tinkamu iš nurodytų 5 puslapyje).