Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2002 m. birželio 8 d.

Kryžiažodis

Kryžiažodis

 Kryžiažodis

Horizontaliai:

 1. Jebusietis, iš kurio karalius Dovydas nupirko klojimą, kad pastatytų aukurą Jehovai. (2 Samuelio 24:21)

 4. Krikščionė, kurios namuose vykdavo susirinkimo sueigos. (Romiečiams 16:3-5)

10. Hebrono įkūrėjas, iš kurio vardo buvo kilęs senesnis šio miesto pavadinimas. (Jozuės 14:15)

11. Noomės marti. (Rūtos 1:3, 4)

12. Giminaitis, turėdavęs vesti moterį, kurios vyras mirė. (Pakartoto Įstatymo 25:5)

15. „Naujosios Jeruzalės“ įvaizdis Apreiškimo knygoje. (Apreiškimo 21:2)

16. Moteris, su kuria Dovydas nusidėjo. (Psalmyno 51:1, 2 (antrašas))

17. Medžio kamieno išauga, Biblijoje kartais siejama su klestėjimu, Jehovos laiminimu. (Jobo 29:19)

18. Medinis sienų jungiamasis elementas; jų karalius Saliamonas parūpino šventyklos sienoms. (1 Karalių 6:9)

23. Išmintingas posakis, kokių Saliamonas žinojo 3000. (1 Karalių 5:12 [4:32, Brb])

24. Vienas iš kunigų, su Zerubabeliu ir Jozue grįžusių iš Babilono. (Nehemijo 12:1, 7)

27. Abraomo sūnus, kurį Dievas buvo įsakęs paaukoti, kad išbandytų Abraomo tikėjimą. (Pradžios 22:1, 2)

29. Miestas, į kurį trečiosios misionieriaus kelionės metu iš Troadės Paulius atkeliavo pėsčiomis. (Apaštalų darbų 20:13)

30. Dovydo tėvas. (1 Samuelio 17:12)

31. Žmogaus kūno atraminis karkasas, Biblijoje kartais reiškiantis visą organizmą. (Patarlių 17:22)

32. Nojaus anūkas, Semo sūnus. (Pradžios 10:1, 22)

Vertikaliai:

 2. Pagarbus pirmojo amžiaus žydų kreipinys, reiškiantis „mokytojau“. (Jono 1:38)

 3. Savybė, be kurios, pasak Saliamono, graži moteris yra „tarsi aukso žiedas, įvertas kiaulei į snukį“. (Patarlių 11:22)

 5. Sirijos karalius, su Izraelio karaliumi Pekachu sudaręs sąjungą prieš Judą. (2 Karalių 15:37)

 6. Maištininko Koracho vardo forma, vartojama Judo laiške. (Judo 11)

 7. Simbolinis miestas slėnyje, kuriame po Dievo tautos puolimo turės būti palaidoti Gogas ir jo pavaldiniai. (Ezechielio 39:11, 16)

 8. Jokūbo sūnaus Gado sūnus, kartu su visa Jokūbo šeimyna persikėlęs į Egiptą. (Pradžios 46:8, 16)

 9. Galijoto amunicijos dalis galvai apsaugoti. (1 Samuelio 17:4, 5)

13. Medžiaga, kuri, kaip ir auksas, vienu metu buvo labai vertinga. (Jobo 28:17)

14. Kaina, mokama kam nors išlaisvinti iš nepalankių aplinkybių; tokią kainą savo gyvybe Jėzus sumokėjo už visus žmones. (Mato 20:28)

19. Pirmojo amžiaus skelbėjas, „laistęs“ tai, ką Paulius „sodino“. (1 Korintiečiams 3:6)

20. Masė, kuria aptraukiami molio dirbiniai; su ja Biblijoje sulygintos „lipšnios piktaširdžio lūpos“. (Patarlių 26:23)

21. Žmogus iš Efraimo aukštumų, savo namuose laikęs stabus ir klaidingai manęs, kad tai patinka Jehovai. (Teisėjų 17:4)

22. Gyvuliai, faraono matyti sapne, kurį vėliau išaiškino Juozapas. (Pradžios 41:25, 26)

25. Pranašas, kuris „verčiau pasirinko su Dievo tauta kęsti priespaudą, negu laikinai džiaugtis nuodėmės malonumais“. (Hebrajams 11:24, 25)

26. Dovydo brolis, trečiasis iš jo tėvo sūnų, nepateptų Samuelio. (1 Samuelio 16:9)

28. Miestas, iš kurio Jehonatanas su savo ginklanešiu nuėjo iki filistinų įgulos ir dviese užmušė apie dvidešimt vyrų. (1 Samuelio 14:6, 14 sugretink su 1 Samuelio 13:16)

Kryžiažodžio atsakymai 27-ajame puslapyje

 Horizontaliai:

 1. ARAUNA

 4. PRISKA

10. ARBA

11. OPRA

12. SVAINIS

15. NUOTAKA

16. BATŠEBA

17. ŠAKA

18. SIJA

23. PATARLĖ

24. HILKIJA

27. IZAOKAS

29. ASAS

30. JESĖ

31. KAULAI

32. ASŪRAS

Vertikaliai:

 2. RABI

 3. NUOVOKA

 5. RECINAS

 6. KORĖ

 7. HAMONA

 8. ERIS

 9. ŠALMAS

13. STIKLAS

14. IŠPIRKA

19. APOLAS

20. GLAZŪRA

21. MIKAJAS

22. KARVĖS

25. MOZĖ

26. ŠAMA

28. GEBA