KAIP DAŽNAI GIRDIME, KAD LAIMĖ BEI SĖKMĖ MATUOJAMA TURTU IR PINIGAIS! Laikydamiesi tokio požiūrio milijonai žmonių netausodami savęs dirba ilgas valandas, kad tik turėtų daugiau pinigų. Tačiau ar pinigai ir daiktai suteikia ilgalaikę laimę? Ką rodo faktai?

Kaip teigiama leidinyje Journal of Happiness Studies, kai yra patenkinami pagrindiniai mūsų poreikiai, didesnės pajamos beveik nepadeda jaustis laimingesniems. Problema – ne patys pinigai. „Nelaimingi jaučiamės trokšdami turėti jų daugiau“, – sakoma žurnale Monitor on Psychology. Šie žodžiai primena Biblijos patarimą, užrašytą prieš beveik du tūkstančius metų: „Meilė pinigams yra visokiausių blogybių šaknis; jai pasidavę, kai kurie [...] patys save varsto daugybe skausmų“ (1 Timotiejui 6:9, 10). Kokie tai skausmai?

NERIMAS IR BEMIEGĖS NAKTYS BIJANT PRARASTI TURTĄ. „Darbininko miegas saldus, ar jis mažai ar daug valgė, o turtuolio perteklius neleidžia jam miegoti“ (Mokytojo 5:11).

NUSIVYLIMAS, KAI LAUKTOJI LAIMĖ TAIP IR NEAPLANKO. Taip atsitinka iš dalies dėl to, kad pinigų troškimo neįmanoma patenkinti. „Pinigus mėgstantis niekada nepasisotina pinigais, nė turtus mėgstantis – pelnu“ (Mokytojo 5:9). Trokšdamas turto asmuo neretai aukoja svarbius laimę teikiančius dalykus, pavyzdžiui, brangų laiką, kurį galėtų praleisti su šeima ir draugais arba dalyvaudamas dvasinėje veikloje.

ŠIRDGĖLA IR PYKTIS, KAI NUVERTĖJA AR PRARANDAMI PINIGAI, INVESTICIJOS. „Nenuvargink savęs norėdamas pralobti; turėk sveikos nuovokos liautis. Vos spėji užmesti akį į turtus, jų nebėra! Ūmai jie bus įgavę sparnus ir tarsi erelis nuskridę į padanges“ (Patarlių 23:4, 5).

 KAS TEIKIA LAIMĘ

PASITENKINIMAS TUO, KĄ TURI. „Nieko į pasaulį neatsinešėme ir nieko negalime išsinešti. Taigi, turėdami maisto ir drabužį, būkime tuo patenkinti“ (1 Timotiejui 6:7, 8). Žmonės, kurie yra patenkinti tuo, ką turi, paprastai nėra linkę skųstis ir niurnėti. Tokia nuostata – apsauga nuo pavydo. Kadangi jų norai neviršija galimybių, jie išvengia bereikalingo nerimo ir įtampos.

DOSNUMAS. „Didesnė laimė duoti negu imti“ (Apaštalų darbų 20:35). Dosnūs žmonės yra laimingi, nes jiems patinka suteikti džiaugsmo kitiems, net jeigu viskas, ką gali duoti, yra tik šiek tiek laiko ir jėgų. Dažnai jie su kaupu gauna tai, ko už pinigus nenusipirksi, – meilę, pagarbą, nuoširdžius draugus, kurie taip pat yra dosnūs (Luko 6:38).

MEILĖ ŽMONĖMS, O NE DAIKTAMS. „Geriau daržovių pietūs su meile, negu riebi jautiena su neapykanta“ (Patarlių 15:17). Kaip suprasti? Šilti santykiai su kitais daug vertingesni už materialines gėrybes. O nuo meilės, kaip aptarsime vėliau, labai priklauso, ar jaučiamės laimingi.

Biblijos principų naudą patyrė Sabina iš Pietų Amerikos. Kai vyras paliko šeimą, materialiai pasirūpinti savimi ir dviem dukromis jai buvo tikrai nelengva. Moteris dirbo dviejose darbovietėse ir kasdien keldavosi ketvirtą ryto. Nors ir labai užimta, Sabina pasiryžo studijuoti Bibliją.

Jos ekonominė padėtis liko beveik tokia pati, tačiau požiūris į gyvenimą visiškai pasikeitė. Pavyzdžiui, Sabina patyrė, kiek daug laimės teikia dvasiniai dalykai (Mato 5:3). Tarp bendratikių ji rado tikrų draugų. Be to, jaučiasi labai laiminga dalydamasi su kitais gerąja naujiena.

„Išmintį pateisina jos darbai“, – sakoma Biblijoje (Mato 11:19). Taigi būti dosniam, patenkintam tuo, ką turi, ir mylėti žmones, o ne daiktus yra išties išmintinga!