Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Pasaulio pabaigos laikrodžio prognozės neišsipildys, nes Dievas žmonijai ir žemei žada gražią ateitį

 NUMERIO TEMA | AR PASAULIO PADĖTIS BEVILTIŠKA?

Kas sakoma Biblijoje?

Kas sakoma Biblijoje?

APGAILĖTINA pasaulio padėtis, kokią matome dabar, Biblijoje buvo nusakyta prieš daugelį amžių. Tačiau joje taip pat pranašaujama, jog žmonijos laukia puiki ateitis. Į Biblijos žodžius nereikėtų tuoj pat numoti ranka, nes daug jos pranašysčių jau labai tiksliai išsipildė arba pildosi dabar.

Aptarkime kelias Biblijos pranašystes.

  • „Pakils tauta prieš tautą ir karalystė prieš karalystę, vietomis bus maisto nepriteklių ir žemės drebėjimų“ (Mato 24:7).

  • „Paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai, nes žmonės bus savimylos, pinigų mylėtojai, pagyrūnai, išpuikę, piktžodžiautojai, neklusnūs tėvams, nedėkingi, neištikimi, neturintys prigimtinės meilės, nesukalbami, šmeižikai, nesusivaldantys, nesutramdomi, nemylintys to, kas gera, išdavikai, kietakakčiai, pasipūtę, mylintys malonumus, o ne Dievą“ (2 Timotiejui 3:1–4).

Kai kas galbūt pasakytų, jog šiose pranašystėse aprašyta nebevaldoma pasaulio padėtis. Tam tikra prasme mūsų pasaulis iš tikrųjų nevaldomas – tiesiog žmonės nepajėgia jo valdyti. Anot Biblijos, žmonės neturi tiek išminties ir galios, kad visiems laikams išspręstų problemas. Tai pabrėžiama toliau pacituotose eilutėse.

  • „Žmogui jo kelias gali atrodyti teisingas, bet galų gale jis nuveda į mirtį“ (Patarlių 14:12).

  • „Žmogus užvaldo kitą žmogų jo nenaudai“ (Mokytojo 8:9).

  • „Ne žmogaus valioje [...] kreipti savo žingsnius“ (Jeremijo 10:23, NW).

Jei žmonės ir toliau darytų, ką nori, pasaulį tikriausiai ištiktų katastrofa. Bet taip neatsitiks! Kodėl? Štai kas sakoma Biblijoje.

  • „Tu [Dieve] įkūrei žemę tvirtai ant jos pamatų, ir ji ten stovės amžinai“ (Psalmyno 104:5).

  • „Viena karta nueina, kita ateina, bet žemė amžinai lieka ta pati“ (Mokytojo 1:4).

  • „Teisieji paveldės žemę ir gyvens joje amžinai“ (Psalmyno 37:29, Brb).

  • „Javų bus krašte apsčiai, net kalnų viršūnėse jie augs“ (Psalmyno 72:16, Brb).

 Šie Biblijos mokymai atskleidžia, kad žmonija nežus nuo aplinkos taršos, maisto ir vandens stygiaus ar visuotinės epidemijos; pasaulio nesunaikins branduolinė katastrofa. Kodėl galime tuo neabejoti? Kadangi mūsų planetos ateitis – Dievo rankose. Tiesa, jis leido žmonėms elgtis savo nuožiūra, bet jie turės patirti savo sprendimų pasekmes (Galatams 6:7). Pasaulis nėra kaip nevaldomas traukinys, lekiantis į neišvengiamą katastrofą. Dievas nustatė ribas, kiek žalos žmonės gali padaryti (Psalmyno 83:19 [83:18, Brb]; Hebrajams 4:13).

Be to, Dievas žemėje imsis nuostabių permainų. Žmonės tada „gėrėsis taikos apstumu“ (Psalmyno 37:11, Brb). Šiame straipsnyje išsakytos optimistinės mintys yra tik dalelė to, ką apie puikią ateitį studijuodami Bibliją sužinojo milijonai Jehovos liudytojų.

Jehovos liudytojai – tai pasaulinė įvairaus amžiaus bei etninės kilmės vyrų ir moterų bendrija. Jie garbina vienintelį tikrąjį Dievą, kurio vardas, anot Biblijos, yra Jehova. Į ateitį šie žmonės žvelgia be baimės, nes Biblijoje rašoma: „Štai ką sako Dievas Jehova – tas, kuris sukūrė dangų, kuris žemę padarė ir ją įtvirtino, tas, kuris sukūrė ją ne tuščiai, padarė, kad būtų gyvenama: „Aš esu Jehova, ir nėra kito“ (Izaijo 45:18, NW).

Šiame žurnale panagrinėti kai kurie Biblijos mokymai apie žemės ir žmonijos ateitį. Daugiau apie tai skaitykite brošiūros Geroji naujiena nuo Dievo 5 pamokoje (išleido Jehovos liudytojai, galima rasti www.jw.org).

Taip pat siūlome svetainėje jw.org pažiūrėti vaizdo siužetą Kodėl Dievas sukūrė žemę? (Ieškokite LEIDINIAI > VIDEOTEKA.)