Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2017 Nr. 6

Asmeninis Dievo vardas, parašytas senovės hebrajų kalbos raidėmis, daug kartų pavartotas seniausiuose Biblijos rankraščiuose

 BIBLIJOS POŽIŪRIS

Dievo vardas

Dievo vardas

Milijonai žmonių į Dievą kreipiasi pagarbiais titulais, pavyzdžiui, tiesiog Dieve, Viešpatie, Visagali arba Alachai. Tačiau Dievas turi asmeninį vardą. Ar turėtume jį vartoti?

Koks yra Dievo vardas?

KĄ SAKO ŽMONĖS

 

Daugelis krikščionimis save laikančių žmonių mano, kad Dievo vardas yra Jėzus. Kiti tvirtina: kadangi yra tik vienas visagalis Dievas, vartoti jo asmeninio vardo nebūtina. Dar kitų nuomone, vadinti Dievą bet kokiu tikriniu vardu – nepriimtina.

KAS SAKOMA BIBLIJOJE

 

Visagalio Dievo vardas – ne Jėzus, nes Jėzus nėra visagalis Dievas. Jėzus žmones mokė melstis Dievui tokiais žodžiais: „Tėve, tebūna šventu laikomas tavo vardas“ (Luko 11:2). Pats Jėzus maldoje Dievui sakė: „Tėve, pašlovink savo vardą!“ (Jono 12:28).

Biblijoje užrašyti tokie Dievo žodžiai: „Aš esu Jehova. Tai mano vardas. Niekam savo šlovės neatiduosiu“ (Izaijo 42:8, NW). „Jehova“ – tai Dievo vardo, parašyto keturiais hebrajiškais priebalsiais יהוה (JHVH), tarimas lietuvių kalba. Tas vardas hebrajiškojoje Biblijos dalyje, dar vadinamoje Senuoju Testamentu, pavartotas apie 7000 kartų. * Tai yra daug dažniau už tokius titulus kaip Dievas, Visagalis, Viešpats ir bet kokio žmogaus vardą – Abraomas, Mozė ar Dovydas.

Biblijoje niekur nepasakyta, kad Jehova būtų draudęs pagarbiai vartoti jo vardą. Priešingai, Biblija atskleidžia, jog Dievo garbintojai tą vardą dažnai vartojo. Jį įterpdavo į vardus, kuriuos duodavo savo vaikams. Pavyzdžiui, Elijas reiškia „mano Dievas yra Jehova“, o Zacharijas – „Jehova prisiminė“. Žmonės nesivaržė vartoti Dievo vardo ir kasdieniuose pokalbiuose (Rūtos 2:4NW).

Dievas nori, kad vadintume jį vardu. Biblijoje esame raginami: „Dėkokite Jehovai, šaukitės jo vardo“ (Psalmyno 105:1, NW). Jehova net pastebi tuos, kas „galvoja apie jo vardą“ (Malachijo 3:16, NW).

„Težino žmonės, kad tu, kurio vardas Jehova, – tik tu esi Aukščiausiasis, visos žemės valdovas“ (Psalmyno 83:18, NW).

 Ką Dievo vardas reiškia?

Pasak kai kurių biblistų, hebrajiškas vardas Jehova reiškia „jis daro, kad būtų“. Taigi Jehova daro, kad jis pats arba jo kūriniai būtų, kuo tik reikia jo valiai įgyvendinti. Toks vardas tinka tik visagaliam Kūrėjui.

KĄ TAI REIŠKIA JUMS

 

Sužinojęs Dievo vardą imsite apie jį mąstyti kitaip, jums bus lengviau prie jo artintis. Juk sunku būti artimiems su kuo nors, kieno vardo nežinome, ar ne? Dievas atskleidė jums savo vardą ir tai rodo, jog jis nori, kad prie jo artintumėtės (Jokūbo 4:8).

Galite neabejoti, kad Jehova visada elgsis pagal savo vardo reikšmę ir tesės visus pažadus. Todėl Biblijoje sakoma: „Kas brangina tavo vardą, pasitiki tavimi“ (Psalmyno 9:11 [9:10, Brb]). Jūsų pasitikėjimas Jehova augs sužinojus, kad jo vardas yra glaudžiai susijęs su tokiomis jo savybėmis kaip ištikimoji meilė, gailestingumas, atjauta ir teisingumas (Išėjimo 34:5–7). Kokia paguoda žinoti, kad įgyvendindamas savo pažadus Jehova niekada nesielgs priešingai savo būdui.

Išties, pažinoti Visagalį Dievą vardu – didelė garbė. Taip atsiveria galimybė gyventi laimingai jau dabar ir ateityje. Dievas žada: „Saugosiu jį, nes jis žino mano vardą“ (Psalmyno 91:14).

„Kiekvienas, kas šaukiasi Jehovos vardo, bus išgelbėtas“ (Joelio 2:32, NW).

Dievo vardas įvairiomis kalbomis

^ pstr. 9 Daugelyje Biblijos vertimų Dievo vardas pakeistas titulu „VIEŠPATS“ (rašomas didžiosiomis raidėmis). Kai kuriuose vertimuose Dievo vardas pavartotas tik keliose eilutėse ar išnašose. Vertime New World Translation of the Holy Scriptures Dievo vardas vartojamas visame tekste.