Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2017 Nr. 4

 BIBLIJOS POŽIŪRIS

Pagunda

Pagunda

Iširusi santuoka, pašlijusi sveikata, sąžinės graužatis – tai tik kelios iš daugelio pasekmių, kurias žmonės patiria pasidavę pagundoms. Tačiau kaip nepakliūti į tokius spąstus?

Kas yra pagunda?

Pagunda – tai traukimas, viliojimas ką nors padaryti; dažnai tai būna nederamas troškimas. Pavyzdžiui, parduotuvėje pamatote geidžiamą daiktą. Staiga kyla mintis, jog galite jį lengvai pavogti ir nebūti sugautas. Tačiau sąžinė sako „ne“! Tad išmetate tą mintį iš galvos ir einate toliau. Pagundą įveikėte!

KAS SAKOMA BIBLIJOJE

 

Dėl to, kad esate gundomas, netampate blogu žmogumi. Anot Biblijos, gundymų patiriame visi (1 Korintiečiams 10:13). Svarbiausia, kaip gundomi elgiamės. Kai kas puoselėja netinkamą troškimą ir anksčiau ar vėliau jam pasiduoda. Kiti iškart jį atmeta.

„Kiekvienas yra mėginamas, kai jo paties geismas jį traukia ir vilioja“ (Jokūbo 1:14).

Kodėl išmintinga nederamą troškimą atmesti nedelsiant?

Biblija atskleidžia, kas priveda prie nuodėmės. Jokūbo 1:15 sakoma: „Geismas pradėjęs [pažodžiui, „apvaisintas“, išnaša] pagimdo nuodėmę, o padaryta nuodėmė užtraukia mirtį.“ Kitaip sakant, jeigu netinkamas troškimas užvaldo mūsų mintis, pasiekiame ribą, kai jo įgyvendinimas tampa neišvengiamas, panašiai kaip nėščia moteris negali išvengti gimdymo. Vis dėlto išmokę blogus troškimus valdyti netapsime jų vergais.

KAIP BIBLIJA GALI PADĖTI

 

Jei netinkamus troškimus įmanoma puoselėti, galima ir slopinti. Kaip tai daryti? Sutelkti dėmesį į ką nors kita – kokią veiklą, pokalbį su draugu ar ugdančią mintį (Filipiečiams 4:8). Be to, svarbu pagalvoti apie pasekmes – kokią emocinę, fizinę ar dvasinę žalą patirsime pasidavę pagundai (Pakartoto Įstatymo 32:29). Didžiulė pagalba taip pat yra malda. Jėzus Kristus sakė: „Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą“ (Mato 26:41).

„Neapsigaukite! Iš Dievo nepasišaipysi! Ką žmogus sėja, tą ir pjaus“ (Galatams 6:7).

 Kas suteiktų stiprybės pasipriešinti pagundai?

REALYBĖ

 

Suvokite, kas iš tikrųjų yra pagunda, – tai tarsi masalas įvilioti paiką, naivų, neapdairų žmogų į pavojų (Jokūbo 1:14). Ypač liūdnos pasekmės gali būti neatsispyrus gundymui pasielgti amoraliai (Patarlių 7:22, 23).

KAIP BIBLIJA GALI PADĖTI

 

„Jeigu tavo dešinioji akis veda tave į suklupimą, išlupk ją ir mesk šalin“, – sakė Jėzus Kristus (Mato 5:29). Žinoma, Jėzaus žodžių nereikia suprasti paraidžiui. Jis turėjo omenyje, kad, norėdami džiuginti Dievą ir įgyti amžiną gyvenimą, turime numarinti savo kūno narius – neleisti jiems daryti bloga (Kolosiečiams 3:5). Taigi kartais būtina ryžtingai pasipriešinti gundymui. „Nugręžk mano akis nuo to, kas tuščia“, – meldė Dievą jam ištikimas žmogus (Psalmyno 119:37).

Aišku, susivaldyti nelengva, juk „kūnas silpnas“ (Mato 26:41). Todėl neretai padarome klaidų. Tačiau jei tikrai gailimės ir stengiamės neįprasti elgtis nedorai, mūsų Kūrėjas Jehova yra mums „gailestingas ir maloningas“ (Psalmyno 103:8, Brb). Kaip tai mus paguodžia!

„Jei tu, Viešpatie, paisysi nuodėmių, tai kas, Viešpatie, išliks gyvas?“ (Psalmyno 130:3)