Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2016 Nr. 1

Ką žinote apie Jehovos liudytojus?

Ką žinote apie Jehovos liudytojus?

Jūs matote mus skelbiančius gerąją naujieną. Galbūt skaitėte apie mus žiniasklaidoje arba girdėjote iš kitų. Bet ar tikrai žinote, kas yra Jehovos liudytojai?

PASITIKRINKITE ŽINIAS

Pažymėkite, ar teiginys teisingas.

TAIP NE

 1. Jehovos liudytojai yra krikščionys.

 2. Jehovos liudytojai yra kreacionistai.

 3. Jehovos liudytojai atsisako medicinos pagalbos.

 4. Jehovos liudytojai pripažįsta visą Bibliją.

 5. Jehovos liudytojai naudojasi tik savo pačių Biblijos vertimu.

 6. Jehovos liudytojai pakeitė Bibliją, kad ji atitiktų jų įsitikinimus.

 7. Jehovos liudytojai nedalyvauja visuomenės veikloje.

 8. Jehovos liudytojai žiūri iš aukšto į kitų religijų žmones.

Atsakymus žiūrėkite tolesniuose puslapiuose.

 1.  1. TIESA. Mes stengiamės laikytis Jėzaus Kristaus mokymų ir sekti jo pavyzdžiu (1 Petro 2:21). Tiesa, nuo kitų tikėjimų, kurie irgi vadinami krikščioniškais, kai kuo skiriamės. Pavyzdžiui, mūsų įsitikinimu, Šventajame Rašte mokoma, kad Jėzus – ne Trejybės dalis, o tiesiog Dievo Sūnus (Morkaus 12:29). Taip pat netikime ir kitais mokymais, jeigu jų nerandame Biblijoje, pavyzdžiui, kad siela yra nemirtinga arba kad Dievas siunčia žmones į pragarą amžinai kentėti. Laikomės ir Šventojo Rašto nurodymo religinei veiklai vadovaujančių asmenų neišskirti jokiais ypatingais titulais (Mokytojo 9:5; Ezechielio 18:4, Brb; Mato 23:8–10).

 2. 2. MITAS. Mes tikime, kad viską sukūrė Dievas, tačiau kreacionizmo nepalaikome. Kodėl? Nes daugelis kreacionizmo idėjų prieštarauja tam, kas rašoma Biblijoje. Pavyzdžiui, kai kurie tvirtina, kad kiekviena iš šešių kūrimo dienų tęsėsi 24 valandas, tai yra vieną dieną tiesiogine to žodžio prasme. Bet reikia turėti omenyje, kad žodis „diena“ Biblijoje kartais nurodo gana ilgą laikotarpį (Pradžios 2:4; Psalmyno 90:4). Pasak kai kurių kreacionistų, Žemė yra vos kelių tūkstančių metų senumo. Tačiau Biblijoje rašoma, kad Žemė ir Visata egzistavo dar prieš prasidedant kūrimo dienoms 1 (Pradžios 1:1).

 3. 3. MITAS. Mes neatsisakome medikų pagalbos. Kai kurie iš mūsų, kaip ir pirmame amžiuje gyvenęs krikščionis Lukas, patys yra gydytojai (Kolosiečiams 4:14). Tačiau atsisakome gydymo, kurį taikant būtų paminami Biblijos principai. Pavyzdžiui, mes nepriimame kraujo perpylimo, nes Biblijoje nurodyta nuo kraujo susilaikyti (Apaštalų darbų 15:20, 28, 29).

  Vis dėlto mes norime kuo geresnės medicinos pagalbos sau ir savo artimiesiems. Tiesą sakant, kraujo tausojimo metodai, anksčiau taikyti tik Jehovos liudytojams, dabar jau plačiai taikomi gydant ir kitus. Daugelyje šalių bet kuris pacientas gali rinktis gydymą be kraujo ir taip išvengti kraujo perpylimo pavojų, pavyzdžiui, per kraują plintančių ligų, svetimo kraujo netoleravimo ar blogų pasekmių dėl galimos medikų klaidos.

 4. 4. TIESA. Mes tikime, kad visas Šventasis Raštas yra „Dievo įkvėptas ir naudingas“ (2 Timotiejui 3:16). Šventąjį Raštą, arba Bibliją, sudaro Senasis Testamentas ir Naujasis Testamentas. Mes juos paprastai vadiname hebrajiškąja ir graikiškąja Biblijos dalimi. Taip parodome nemanantys, jog kai kurios Biblijos dalys yra pasenusios ar nereikšmingos.

 5.  5. MITAS. Studijuodami Bibliją mes naudojamės įvairiais jos vertimais. Tačiau ypač vertiname daugybe kalbų išleistą „Naujojo pasaulio“ vertimą. Jis ypatingas tuo, kad jame vartojamas Dievo vardas, be to, yra tikslus ir aiškus. Pagalvokite, ar svarbu vartoti Dievo vardą Jehova. Štai vieno Biblijos vertimo pratarmėje išvardyti 79 asmenys, kuriems dėkojama už tai, kad prisidėjo ruošiant šį leidinį, tačiau paties Biblijos Autoriaus – Dievo Jehovos – vardas tame vertime nepaminėtas nė karto. Visai priešingai yra su „Naujojo pasaulio“ vertimu: jame Dievo vardas pavartotas tūkstančius kartų – ten, kur šis vardas buvo Biblijos originalo tekste. 2

 6. 6. MITAS. Priešingai, pamatę, kad koks nors mūsų mokymas nesiderina su Biblija, pakoregavome savo supratimą. Iki pradėjome leisti „Naujojo pasaulio“ vertimą (pirma jo dalis išėjo 1950-aisiais), naudojomės kitais tuo metu prieinamais Biblijos vertimais ir jais grindėme savo mokymus.

 7. 7. MITAS. Mūsų tarnystė naudinga visuomenei. Pavyzdžiui, mokymas iš Dievo Žodžio daugeliui padeda liautis vartoti narkotikus ar piktnaudžiauti alkoholiu, atsikratyti kitų žalingų įpročių. Be to, visame pasaulyje rengiame raštingumo kursus; juose jau tūkstančiai žmonių išmoko skaityti ir rašyti. Taip pat padedame nelaimės ištiktiems žmonėms: teikiame praktinę pagalbą tiek liudytojams, tiek kitiems. Stengiamės nukentėjusiuosius stiprinti emociškai ir dvasiškai, nes tokiu metu jiems to ypač reikia. 3

 8. 8. MITAS. Kad ir kokie būtų žmogaus įsitikinimai, laikomės Biblijos priesako: „Gerbkite visus“ (1 Petro 2:17). Pavyzdžiui, yra šalių, kuriose Jehovos liudytojų nemažai, kai kur net šimtai tūkstančių. Vis dėlto nedarome jokio spaudimo politikams, įstatymų leidėjams, kad apribotų ar uždraustų kitų religinių grupių veiklą. Nesiimame ir žygių, kad valstybės įstatymai įpareigotų visus šalies gyventojus laikytis mūsų įsitikinimų dėl moralės ar kitų dalykų. Malonu, kad žmonės yra tolerantiški mums, todėl ir patys stengiamės būti tolerantiški (Mato 7:12).

Šio straipsnio medžiaga parinkta iš mūsų oficialios svetainės jw.org. Daugiau informacijos rasite skyrelyje APIE MUS > DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI.

^ 1. Todėl mes, priešingai nei kai kurie kreacionistai, neprieštaraujame patikimoms moksliniais tyrimais pagrįstoms išvadoms, pagal kurias Žemei gali būti ne vienas milijardas metų.

^ 2. Biblijos „Naujojo pasaulio“ vertimas pasižymi dar ir tuo, kad yra platinamas nemokamai. Todėl milijonai žmonių gali skaityti Bibliją savo gimtąja kalba. „Naujojo pasaulio“ vertimas dabar yra išleistas apie 130 kalbų. Jį galite skaityti ir svetainėje www.jw.org.

^ 3. Dalį aukų mes naudojame padėti nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių (Apaštalų darbų 11:27–30). Kadangi šį darbą atlieka be atlyginimo dirbantys savanoriai, nėra administravimo išlaidų, taigi visi pinigai panaudojami pagal paskirtį.