Rodyti dėkingumą naudinga fizinei, psichinei ir emocinei gerovei, tad tai turėtų tapti įpročiu kiekvienam iš mūsų.

Kuo naudinga rodyti dėkingumą?

KĄ ATSKLEIDŽIA MEDICINA.

Kaip rašoma leidinyje Harvard Mental Health Letter, „dėkingumas glaudžiai susijęs su didesniu laimės pojūčiu. Dėkingumas padeda žmonėms jausti daugiau teigiamų emocijų, patirti malonių įspūdžių, pagerinti sveikatą, įveikti sunkumus ir puoselėti stiprius draugystės ryšius.“

KĄ SAKO BIBLIJA.

Ji skatina ugdytis dėkingumą. „Būkite dėkingi“, – rašė apaštalas Paulius, pats rodęs puikų pavyzdį. Jis be paliovos dėkojo Dievui už tai, kad žmonės palankiai atsiliepė į jo skelbiamą žinią (Kolosiečiams 3:15; 1 Tesalonikiečiams 2:13). Tikrą džiaugsmą jaučiame ne tik retsykiais pasakydami „ačiū“, o nuolat būdami už viską dėkingi. Taip apsisaugome nuo to, kas atstumia žmones ir atima iš mūsų gyvenimo džiaugsmą, – pavydo, pagiežos ir požiūrio „man priklauso viską gauti“.

Mūsų Kūrėjas pats yra puikus dėkingumo pavyzdys – dėkingumą rodo net žmonėms! Hebrajams 6:10 rašoma: „Dievas juk nėra neteisingas, kad pamirštų jūsų darbą ir meilę, kurią parodėte jo vardui.“ Taigi, mūsų Kūrėjo požiūriu, būti nedėkingam yra neteisinga.

„Visada džiaukitės. Už viską dėkokite“ (1 Tesalonikiečiams 5:16, 18).

 Kaip dėkingumas pagerina santykius su kitais?

KĄ BYLOJA PATIRTIS?

Kai rodome dėkingumą kitiems – už dovaną, šiltą žodį ar praktinę pagalbą, – jie jaučiasi vertinami ir mylimi. Netgi nepažįstami žmonės nudžiunga išgirdę nuoširdų padėkos žodį už kokį gražų poelgį, pavyzdžiui, kai jie palaiko duris atviras.

KĄ SAKO BIBLIJA.

„Duokite, ir jums bus duota. Saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu duos jums į užantį“, – mokė Jėzus Kristus (Luko 6:38). Štai ką patyrė kurčia mergina Rouz iš Vanuatu, salų valstybės Ramiojo vandenyno pietuose.

Rouz lankė Jehovos liudytojų sueigas, bet negalėjo pasisemti iš jų daug naudos, nes nei pati, nei kas kitas bendruomenėje nemokėjo gestų kalbos. Šią problemą pastebėjo į jų bendruomenę atvykusi sutuoktinių pora. Jiedu buvo vertėjai į gestų kalbą, todėl ėmė rengti gestų kalbos pamokas. Rouz buvo labai dėkinga. Ji sakė: „Esu laiminga, kad turiu tiek daug draugų, kurie mane myli.“ Jai padėję sutuoktiniai džiaugiasi matydami Rouz dėkingumą ir jos aktyvų dalyvavimą sueigose – jiems tai didžiausias atlygis. Rouz taip pat dėkinga kitiems, kas stengėsi išmokti gestų kalbos, kad galėtų su ja bendrauti (Apaštalų darbų 20:35).

„Kas aukoja bendravimo auką, [Dievą] pagerbia“ (Psalmyno 50:23).

Kaip ugdytis dėkingumą?

KĄ SAKO BIBLIJA.

Mūsų jausmai glaudžiai susiję su mintimis. Biblijos rašytojas Dovydas maldoje Dievui kalbėjo: „Pergalvoju visus tavo darbus, svarstau, ką tavo rankos padarė“ (Psalmyno 143:5). Akivaizdu, Dovydas nebuvo išsiblaškęs, paviršutiniškas žmogus. Jis buvo dėkingas Dievui, nes nuolat apmąstydavo jo darbus, ir to įpročio neapleido visą gyvenimą (Psalmyno 71:5, 17).

Biblijoje randame puikų patarimą: „Visa, kas tikra, visa, kas rimta, visa, kas teisu, visa, kas tyra, visa, kas mylėtina, visa, kas gerbiama, kas tik būtų dorybinga ir kas tik būtų girtina, – apie tai mąstykite“ (Filipiečiams 4:8). Šiais žodžiais pabrėžiama, jog svarbu mąstyti apie tai, kas gera, o tai savo ruožtu padeda ugdytis dėkingumą.

„Mano širdies apmąstymai – išmanymas“ (Psalmyno 49:3, Brb).