„Mylėkite broliją.“ Šis paliepimas krikščionims buvo užrašytas beveik prieš 2000 metų. Kaip į šiuos žodžius atsiliepia Jehovos liudytojai? Filme atkreipiamas dėmesys į tris Jehovos liudytojų veiklos sritis: 1) evangelizacija, 2) pagalba nukentėjusiems ir 3) Jehovos garbinimas. Žiūrėkite, kaip jų tarpusavio meilė pasireiškia darbais.