Jehovos liudytojai gerosios naujienos skelbimo darbą organizuotai atlieka jau daugiau nei šimtą metų. Jie skelbia gerąją naujieną šimtais kalbų gerokai daugiau nei dviejuose šimtuose šalių ir joms priklausomų teritorijų. Kodėl šiam darbui skiriama tiek dėmesio? Kaip įmanoma jį atlikti pasauliniu mastu? Filme susipažinsite su mūsų tarptautine veikla ir sužinosite atsakymus į šiuos klausimus.