Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Biblijos knygų apžvalgos

Pagrindiniai faktai apie kiekvieną Biblijos knygą.

Ezros knygos apžvalga

Jehova įvykdo pažadus išlaisvinti savo tautą iš Babilono ir atkurti Jeruzalėje teisingąjį garbinimą.

Nehemijo knygos apžvalga

Nehemijo knygoje tikrojo Dievo garbintojai randa vertingų pamokų ir šiandien.

Esteros knygos apžvalga

Jaudinantis Esteros knygos pasakojimas sustiprins jūsų tikėjimą Dievo galia išvaduoti savuosius iš nelaimės.

Jobo knygos apžvalga

Visi Jehovą mylintys žmonės yra mėginami. Jobo knygos pasakojimas suteikia ryžto ir drąsos išlikti nepriekaištingiems ir remti Jehovos visavaldystę.

Psalmyno apžvalga

Psalmyno giesmės Dievą mylintiems žmonėms suteikia paguodos, atskleidžia, kaip Dievo karalystė ištaisys pasaulio padėtį; šioje knygoje taip pat Jehovai pripažįstama visavaldystė.

Patarlių knygos apžvalga

Šioje knygoje randame Dievo įkvėptų pamokymų, liečiančių praktiškai visas gyvenimo sritis, pavyzdžiui, verslą, šeimą.

Mokytojo knygos apžvalga

Karalius Saliamonas rašė, kokie dalykai gyvenime yra svarbiausi, o kokie – tik „vėjų vaikymasis“.

Giesmių giesmės apžvalga

Neužgesinama meilė tarp šulamietės ir jos mylimojo piemens pavadinta „Jah liepsna“. Kodėl?

Izaijo knygos apžvalga

Izaijo knyga sustiprina pasitikėjimą Jehova, kad jis įgyvendins visus pažadus ir išgelbės savo ištikimuosius.

Jeremijo knygos apžvalga

Nepaisydamas sunkumų, pranašas Jeremijas ištikimai vykdė savo užduotį. Ko iš jo pavyzdžio gali pasimokyti šių laikų krikščionys?

Raudų knygos apžvalga

Raudų knygos rašytojas pranašas Jeremijas išreiškia liūdesį dėl Jeruzalės sunaikinimo ir primena, kad Dievas atleidžia atgailaujantiesiems.

Ezechielio knygos apžvalga

Ezechielis nuolankiai ir drąsiai atliko Dievo jam pavestą užduotį, kad ir kaip sunku buvo. Jo pavyzdys mums labai vertingas.

Danieliaus knygos apžvalga

Danielius ir jo draugai net sunkiausiu metu liko ištikimi Jehovai. Iš jų pavyzdžio bei iš Danieliaus knygoje užrašytų pranašysčių išsipildymo galime daug ko pasimokyti mes, gyvenantys pabaigos laiku.

Ozėjo knygos apžvalga

Iš Ozėjo pranašystės suprantame, kad Jehova yra gailestingas atgailaujantiems nusidėjėliams, ir sužinome, kaip jis nori būti garbinamas.

Joelio knygos apžvalga

Joelis pranašavo apie baimę keliančią Jehovos dieną ir nusakė, kaip išsigelbėti. Jo pranašystė labai aktuali mūsų laikais.

Amoso knygos apžvalga

Jehova pasitelkė šį nuolankų vyrą atlikti svarbų darbą. Ko iš Amoso galime pasimokyti mes?

Abdijo knygos apžvalga

Abdijo knyga yra trumpiausia iš hebrajiškosios dalies Biblijos knygų. Ši pranašystė suteikia vilties ir žada, kad Jehovos karalystė stovės amžinai.

Jonos knygos apžvalga

Jona padarė klaidų, leidosi pataisomas, įvykdė pavestą užduotį ir iš Dievo pasimokė ištikimos meilės bei gailestingumo. Įspūdinga pranašo istorija paliečia širdį.

Michėjo knygos apžvalga

Ši pranašystė mus pamoko, kad Jehova reikalauja tik to, ką pajėgiame ir kas mums naudinga.

Nahumo knygos apžvalga

Ši pranašystė mus patikina, kad Jehovos žodis visada išsipildo ir kad jis teikia paguodos visiems, kas taikos ir išgelbėjimo tikisi valdant Dievo Karalystei.

Habakuko knygos apžvalga

Habakuko pranašystės patikina, kad Jehova žino, kada yra tinkamiausias laikas ir koks yra geriausias būdas išgelbėti savo tarnus.

Sofonijo knygos apžvalga

Kodėl neturėtume imti manyti, kad Jehovos teismo diena neateis?

Agėjo knygos apžvalga

Šioje pranašystėje pabrėžiama, kad Dievo garbinimas turi būti svarbesnis už asmeninius reikalus.

Zacharijo knygos apžvalga

Šioje knygoje užrašyti regėjimai ir pranašystės labai sustiprino Dievo tarnus praeityje bei patikina, kad Jehova remia savo garbintojus šiandien.

Malachijo knygos apžvalga

Ko ši pranašystė pamoko mus apie nekintamus Jehovos principus, jo gailestingumą ir meilę?

Evangelijos pagal Matą apžvalga

Sužinokite keletą įdomių faktų apie pirmąją iš keturių evangelijų – Evangeliją pagal Matą.

Evangelijos pagal Morkų apžvalga

Evangelija pagal Morkų yra trumpiausia iš visų keturių evangelijų. Skaitydami ją aiškiau suprantame, ką Jėzus, Dievo Karalystės Karalius, nuveiks ateityje.

Evangelijos pagal Luką apžvalga

Į savo pasakojimą Lukas įtraukė nemažai detalių, kurių nerandame kitose evangelijose.

Evangelijos pagal Joną apžvalga

Šioje knygoje pabrėžiama, kad Jėzus myli žmones, kad paliko puikų nuolankumo pavyzdį ir kad jis yra Mesijas – Dievo Karalystės Karalius.