RODYMAS
Tekstinis variantas
Grafinis variantas

(Joelio 2:7)

 1. 1. Esam kariai Jehovos,

  Jam ištikimi.

  Nešame svarbią žinią –

  Teišgirsta visi.

  Vis į priekį veržiamės,

  Degame dvasia.

  Drąsūs mes, bebaimiai,

  Ryžtas veiduose.

  PRIEGIESMIS:

  Esam kariai Jehovos.

  Einam su žinia:

  „Dievo Karalystė

  Valdo danguje.“

 2. 2. Esam tarnai Jehovos –

  Ieškome žmonių,

  Tų, kas širdy dejuoja

  Dėl pasaulio vargų.

  Stropiai žmones lankome,

  Guodžiam viltyje,

  Kviečiame prie Dievo

  Žengt su brolija.

  PRIEGIESMIS:

  Esam kariai Jehovos.

  Einam su žinia:

  „Dievo Karalystė

  Valdo danguje.“

 3.  3. Esam kariai Jehovos,

  Mūšiui parengti.

  Sekame Vadą – Kristų,

  Ginkluote nešini.

  Net grėsmės akivaizdoj

  Eisime išvien.

  Reikia ligi galo

  Likt ištikimiems.

  PRIEGIESMIS:

  Esam kariai Jehovos.

  Einam su žinia:

  „Dievo Karalystė

  Valdo danguje.“