Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 66 GIESMĖ

Neškime gerąją naujieną

Pasirinkite garso įrašą
Neškime gerąją naujieną
RODYMAS
Tekstinis variantas
Grafinis variantas

(Apreiškimo 14:6, 7)

 1. 1. Senybėj duotą viltį gaubė nežinia.

  Žadėto Palikuonio laukė žmonija.

  Šventoji paslaptis dabar jau atskleista,

  Valia Jehovos tyraširdžiams apreikšta.

  Nusprendė jis, kad žemės valdžią Sūnui duos,

  Iš skausmo kūriniją

  ilstančią išvaduos.

  Į sostus sės ir pateptieji jo tarnai.

  Valdys Jehovos Karalystė amžinai.

 2. 2. Mes einame pas žmones su tiesos žinia,

  Ją kalbame visur – kiekviename krašte.

  Šaukliais drauge darbuojas Dievo angelai,

  Pagelbėja šventoj tarnyboj mums mielai.

  Tegu visur Jehovos vardas nuskambės.

  Jo niekinti ir šmeižti

  niekas jau negalės.

  Paliudyti už Dievą mums garbė didi.

  Eime pirmyn, žinia gerąja nešini!