RODYMAS
Tekstinis variantas
Grafinis variantas

(Mato 10:28)

 1. 1. O tarnai ištikimieji,

  Pasikliaukit manimi.

  Būkit ryžto kupini,

  Garsiai žinią skelbdami:

  Jėzus įveikė Šėtoną

  Ir išvarė iš dangaus,

  Greit bedugnėje įkalins,

  Už suktybes jį nubaus.

  PRIEGIESMIS:

  Drąsūs būkit, nebijokit –

  Priešai tegrūmos piktai.

  Jus kaip savo vyzdį saugau,

  Mano mylimi tarnai.

 2. 2. Ar kas puola, užgaulioja,

  Ar grasina išdidžiai,

  O gal šypsos maloniai,

  Meilikauja sumaniai, –

  Jų klastų neišsigąskit,

  Nepalūžkit kovoje.

  Jus į pergalę atvesiu –

  Mano kliaukitės galia!

  PRIEGIESMIS:

  Drąsūs būkit, nebijokit –

  Priešai tegrūmos piktai.

  Jus kaip savo vyzdį saugau,

  Mano mylimi tarnai.

 3.  3. Aš smūgius už jus atremsiu,

  Dengsiu jus iš dešinės.

  Net žūtis lauke jei grės,

  Būkit drąsūs ik mirties.

  Nors trumpam atgulti tektų,

  Amžiams jie nepražudys.

  Kas liks tvirtas ligi galo,

  Mano pergalę matys.

  PRIEGIESMIS:

  Drąsūs būkit, nebijokit –

  Priešai tegrūmos piktai.

  Jus kaip savo vyzdį saugau,

  Mano mylimi tarnai.

(Taip pat Įst 32:10; Neh 4:8 [4:14]; Ps 59:2 [59:1]; 83:3, 4 [83:2, 3].)