Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Džiugiai giedokime Jehovai

 44 GIESMĖ

Prislėgtaširdžio malda

Pasirinkite garso įrašą
Prislėgtaširdžio malda
RODYMAS
Tekstinis variantas
Grafinis variantas

(Psalmyno 4:2 [4:1])

 1. 1. Jehova, prieš tave klaupiuos

  palūžusia dvasia.

  Sunkios naštos prislėgtas

  aimanuoju maldoje.

  Išseko mano jėgos

  nuo slogios nerimasties.

  Gerasis Dieve, išklausyki!

  Leisk man atsitiest.

  PRIEGIESMIS:

  Gailiu žvilgsniu širdin pažvelk,

  Iš nevilties mane pakelk.

  O, kaip ilgiuos šviesių dienų!

  Jehova, duok naujų jėgų.

 2. 2. Apsako tavo Žodis,

  ką giliai savy jaučiu.

  It gaivų, tyrą vandenį

  ištroškęs jį geriu.

  Širdis kai ima smerkti

  ir kai žingsniai netvirti,

  Primink man savo meilę,

  Tėve, – kliausiuos tavimi.

  PRIEGIESMIS:

  Gailiu žvilgsniu širdin pažvelk,

  Iš nevilties mane pakelk.

  O, kaip ilgiuos šviesių dienų!

  Jehova, duok naujų jėgų.

(Taip pat Ps 42:7 [42:6]; 119:28; Rom 8:26; 2 Kor 4:16; 1 Jn 3:20.)