RODYMAS
Tekstinis variantas
Grafinis variantas

(Mato 22:37)

 1. 1. Dieve, tu – manasis džiaugsmas,

  Tavo žodžius laikau mintyje.

  Meilė, išmintis, galybė

  Ir teisingumas žavi mane.

  Visą sielą tau atiduodu

  Ir prisiekiu būti klusnus.

  PRIEGIESMIS:

  Tau vienam aukoju širdį,

  Visą esybę, Tėve brangus.

 2. 2. Žemės ir dangaus Kūrėjau,

  Savo gyvenimą tau skiriu.

  Su kalnais, giliausiom jūrom

  Tavo šlovingą vardą giriu.

  Lūpos tarė įžadą šventą –

  Juo grindžiu savuosius takus.

  PRIEGIESMIS:

  Tau vienam aukoju širdį,

  Visą esybę, Tėve brangus.

(Taip pat Įst 6:15; Ps 40:9 [40:8]; 113:1-3; Mok 5:3 [5:4]; Jn 4:34.)