RODYMAS
Tekstinis variantas
Grafinis variantas

(Luko 22:20)

 1. 1. Jehova, Viešpatie,

  mes stovim prieš tave,

  Tavo meilės artume –

  ji tyra, tobula.

  Viltis didi nušvito

  mūsų širdyje.

  Kokia brangi mums, Dieve,

  tavo Sūnaus auka!

  PRIEGIESMIS:

  Ir štai mes esame laisvi,

  Krauju šventuoju išpirkti.

  Kils padėka!

  Jehova, Tėve, mylime tave.

 2. 2. Jis guldė sielą

  už draugus ir už visus.

  Kas paklydę buvo,

  Jėzus mylėjo ir juos.

  Iš pragaišties ir iš mirties

  išpirko mus.

  Kilni jo meilė

  amžinai mumyse gyvuos.

  PRIEGIESMIS:

  Ir štai mes esame laisvi,

  Krauju šventuoju išpirkti.

  Kils padėka!

  Jehova, Tėve, mylime tave.