Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 146 GIESMĖ

„Štai aš visa darau nauja!“

Pasirinkite garso įrašą
„Štai aš visa darau nauja!“
RODYMAS
Tekstinis variantas
Grafinis variantas

(Apreiškimo 21:1–5)

 1. 1. Štai Dievo valdžia – rodo laiko ženklai.

  Sūnus sėdi soste danguj aukštai.

  Laimėjo jis kovą lemtingąją.

  Greit žemėj visoj Dievo bus valia.

  PRIEGIESMIS:

  Paskelbė skardinčiu balsu:

  „Buveinė Dievo tarp žmonių!“

  Nušluostys ašaras mums nuo akių,

  Nebus nelaimių, skausmo nei kančių.

  Mirtis pranyks, nes Dievas tarė: „Štai!

  Aš visa darau naujai!“

 2. 2. Naujoji Jeruzalė – žvelkit į ją!

  Kokia Kristaus nuotaka išpuošta!

  Gražiai išdabinta, skaisti, tyra.

  Ryškiausia šviesa jai bus Jehova.

  PRIEGIESMIS:

  Paskelbė skardinčiu balsu:

  „Buveinė Dievo tarp žmonių!“

  Nušluostys ašaras mums nuo akių,

  Nebus nelaimių, skausmo nei kančių.

  Mirtis pranyks, nes Dievas tarė: „Štai!

  Aš visa darau naujai!“

 3. 3. Koks miestas gražus! Džiaugsmas aidi toli.

  Kasdien ir kasnakt vartai atverti.

  Gyvens žemės tautos skaisčioj šlovėj.

  Šio miesto šviesa sklinda jau plačiai.

  PRIEGIESMIS:

  Paskelbė skardinčiu balsu:

  „Buveinė Dievo tarp žmonių!“

  Nušluostys ašaras mums nuo akių,

  Nebus nelaimių, skausmo nei kančių.

  Mirtis pranyks, nes Dievas tarė: „Štai!

  Aš visa darau naujai!“