Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 130 GIESMĖ

Būkime atlaidūs

Pasirinkite garso įrašą
Būkime atlaidūs
RODYMAS
Tekstinis variantas
Grafinis variantas

(Psalmyno 86:5)

 1. 1. Savo brangų Sūnų

  Paaukojo Jehova,

  Kad mums nuodėmę atleistų

  Ir mirtis būt pakirsta.

  Jeigu gręžiamės į Tėvą,

  Širdyje jei atgaila,

  Jis per Kristų dovanoja,

  Nors ir didelė skola.

 2. 2. Dievas mums atleidžia,

  Jei atleidžiame ir mes,

  Jeigu savo kaltininkams

  Tuoj nubraukiame kaltes.

  Nuolat stiprinam vienybę

  Maloniu, taikiu žodžiu,

  Turim gailesčio apstybę,

  Meilės einame keliu.

 3. 3. Mokomės kas dieną

  Tos vertybės – pagailos.

  Nuo rūstybės ji apsaugos,

  Nuo pagiežos ji vaduos.

  Teuždegs mus Dievo meilė,

  Teįkvėps gaili dvasia, –

  Patys būsime atlaidūs

  Kaip ir Tėvas danguje.