Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 108 GIESMĖ

Dievo ištikimoji meilė

Pasirinkite garso įrašą
Dievo ištikimoji meilė
RODYMAS
Tekstinis variantas
Grafinis variantas

(Izaijo 55:1–3)

 1. 1. Myli mus Jehova.

  Dievo meilė ištikima.

  Rado vargstančius, be vilties, –

  Brangiai pirko mus iš mirties.

  Tad gyvenam viltim šviesia,

  Spindi, žiba ji akyse.

  PRIEGIESMIS:

  Kas tik trokšta, teateis

  Prie gyvybės vandenų,

  Dievo meilei lietis leis

  Iš amžinų versmių.

 2. 2. Myli mus Jehova.

  Dievo meilė ištikima.

  Jis žmogaus nepaliks kentėt,

  Šlovę savąją leis regėt.

  Žemėj Dievo valia įvyks,

  To, kas buvo, neliks – pranyks!

  PRIEGIESMIS:

  Kas tik trokšta, teateis

  Prie gyvybės vandenų,

  Dievo meilei lietis leis

  Iš amžinų versmių.

 3.  3. Myli mus Jehova.

  Dievo meilė ištikima.

  Širdį ji kiekvienam uždegs –

  Savo artimui teprašneks,

  Brangią tiesą tegu kalbės

  Ir siauruoju taku lydės.

  PRIEGIESMIS:

  Kas tik trokšta, teateis

  Prie gyvybės vandenų,

  Dievo meilei lietis leis

  Iš amžinų versmių.

(Taip pat Ps 33:5; 57:11 [57:10]; Ef 1:7.)