RODYMAS
Tekstinis variantas
Grafinis variantas

(Apaštalų darbų 17:7)

 1. 1. Paliudija save Jehova žmonėms –

  Jis mums geradarybių dosnus kasdien.

  Sodringųjų lietų

  nei saulės spindulių

  Negaili dovanot iš dangaus.

  Kai esam gailestingi stokojančiam,

  Tai žinom – savo Viešpačiui skolinam.

  Jei sekame Dievu,

  atmoka jis geru,

  Jo atpildo sulaukiam gausaus.

 2. 2. Kas atveria svetingai duris kitiems,

  Galbūt palaimą Dievo vidun įkvies.

  Atsimenam gerai,

  kaip Lidija kadai̇̃

  Viešnagėn kvietė Dievo tarnus.

  Kas peržengs mūsų slenkstį, sau ras namus –

  Te atgaivą ir džiaugsmą juose pajus.

  O Dievas danguje,

  kurs regi slaptoje,

  Atlygins mums už darbus gerus.