Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Dainos

Dainos apie mūsų krikščioniškas vertybes.

Noriu atleisti

Noriai kitiems atleiskime ir taip sekime mūsų Dievu Jehova.

Diena lauktoji

Jeigu mąstysime apie nuostabų naująjį pasaulį, bus lengviau ištverti visus išbandymus.

Studijuok

Asmeninės Dievo Žodžio studijos padės jaunuoliams augti dvasiškai.

Tavo Žodis liks amžinai

Šlovinkime Dievą už tai, kad išsaugojo savo Žodį iki mūsų laikų!

Maldos nepamiršk

Ką daryti, kai prislegia bėdos?

Šviesi ateitis priešaky

Kasdien daryk tai, kas patinka Jehovai.

Kai tiki, tikrai gali

Kad ugdytumės tikėjimą, reikia nemažai pasistengti, bet Jehova mūsų pastangas tikrai laimina.

Laikausi tavo priesakų

Ir žodžiu, ir darbu parodykime, kad branginame Jehovos priesakus.

Kelsiuos, priekin eisiu

Žiūrėkite, kaip uoli Jehovos tarnaitė nutolsta nuo Jehovos, bet randa jėgų sugrįžti į bendruomenę.

Koks, Dieve, tu dosnus!

Branginkime garbę darbuotis su Jehova!

Tu – jo turtas

Tėvui gera matyti, kaip mylima dukra auga, pamilsta Dievą ir daro dvasinę pažangą.

Praverk duris

Kad ir kaip nuspręsime išplėsti savo tarnybą, tai suteiks mums daug džiaugsmo.

Aš čia, ne ekrane!

Kai bendrauji su tikėjimo broliais ir sesėmis, padėk į šalį viską, kas tik jums trukdytų.

Namai Jehovos šlovei

Jehovai atkyla didinga giesmė. Mums garbė pristatyti Jehovai namus, kurie garsins jo vardą.