Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ar norėtumėte žinoti tiesą?

Ar norėtumėte žinoti tiesą?

TIESĄ apie ką? Apie tai, kas žmogui aktualu. Štai galbūt ne kartą svarstėte:

  • Ar mes tikrai Dievui rūpime?

  • Ar kada liausis karai ir kančios?

  • Ar yra gyvenimas po mirties?

  • Ar bepamatysime kada savo mirusius artimuosius?

  • Kaip melstis, kad Dievas išklausytų?

  • Ko reikia, kad būtume laimingi?

Kur jūs ieškotumėte atsakymų? Apėjęs bibliotekas ir knygynus tikriausiai rastumėte tūkstančius knygų, kurių autoriai vienaip ar kitaip viską aiškina. Bet tie paaiškinimai neretai būna prieštaringi. Šiandien knyga rodosi autoritetinga, o rytoj, žiūrėk, jau taisoma arba užleidžia vietą kitoms.

Vis dėlto yra knyga, kurioje atskleidžiama, kaip yra iš tikrųjų. Tai tiesos knyga. Jėzus Kristus maldoje Dievui pasakė: „Tavo žodis yra tiesa“ (Jono 17:17). Dievo Žodis dabar vadinamas Biblija. Tad imkime ir pažiūrėkime, kaip aiškiai Biblija nušviečia mūsų ką tik iškeltus klausimus.

 Ar mes tikrai Dievui rūpime?

KODĖL KYLA TOKS KLAUSIMAS. Pasaulis, kuriame gyvename, žiaurus ir neteisingas. Daugelis religijų moko, kad jei žmogus kenčia, tokia yra Dievo valia.

KO MOKO BIBLIJA. Kūrėjas niekada neužtraukia nelaimių. Jobo 34:10 sakoma: „Ne Dievui daryti tai, kas nedora, ne Visagaliui daryti tai, kas pikta!“ Mylintis Dievas žmonijai yra sumanęs kai ką labai gera. Ne veltui Jėzus mokė melsti: „Tėve mūsų, kuris esi danguje, [...] teateina tavo karalystė. Tebūna tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje“ (Mato 6:9, 10). Mes Dievui tikrai rūpime: įgyvendindamas savo sumanymą jis jau labai daug dėl mūsų padarė (Jono 3:16).

Taip pat skaitykite Pradžios 1:26-28, Jokūbo 1:13 ir 1 Petro 5:6, 7.

Ar kada liausis karai ir kančios?

KODĖL KYLA TOKS KLAUSIMAS. Karuose dar ir šiandieną žūsta daugybė žmonių. Nė vienas nesame nuo kančių ir skausmo apsaugotas.

KO MOKO BIBLIJA. Dievas žada, jog ateis laikas, kai visoje žemėje klestės taika. Iš dangaus valdant Dievo Karalystei žmonės ‘nebesimokys kariauti’ ir net „perkals savo kalavijus į arklus“ (Izaijo 2:4). Dievas padarys galą visokiai neteisybei. Niekas nebekentės. Biblijoje išpranašauta: „[Dievas] nušluostys kiekvieną ašarą jiems nuo akių ir nebebus mirties, nebebus nei sielvarto, nei aimanos, nei skausmo. Kas buvo anksčiau [taip pat neteisybė ir kančios], tas praėjo“ (Apreiškimo 21:3, 4).

Taip pat skaitykite Psalmyno 37:10, 11; 46:10 [46:9, Brb] ir Michėjo 4:1-4.

Ar yra gyvenimas po mirties?

KODĖL KYLA TOKS KLAUSIMAS. Dauguma pasaulio religijų moko, esą žmogus turi nemirtingą pradą. Neretai sakoma, kad mirusieji gali kenkti gyviesiems arba kad Dievas nedorėlius baudžia pasmerkdamas amžinoms kančioms liepsnojančiame pragare.

KO MOKO BIBLIJA. Kai žmogus miršta, jis tiesiog nustoja egzistuoti. „Mirusieji nebežino nieko“, — pasakyta Mokytojo 9:5. Jie neturi sąmonės, nieko nejaučia, nieko nebepatiria, todėl negali niekam nei kenkti, nei padėti (Psalmyno 146:3, 4).

Taip pat skaitykite Pradžios 3:19 ir Mokytojo 9:6, 10.

 Ar bepamatysime kada savo mirusius artimuosius?

KODĖL KYLA TOKS KLAUSIMAS. Mes norime gyventi ir džiaugtis gyvenimu su tais, kurie mums brangūs. Ir kas yra netekęs artimo žmogaus, juk trokšta vėl jį pamatyti.

KO MOKO BIBLIJA. Dauguma mirusiųjų bus prikelti. Pats Jėzus pažadėjo, kad „esantys kapuose [. . .] prisikels“ (Jono 5:28, 29). Šitaip jiems atsivers kelias į žemės rojų (Luko 23:43). Dievas, kaip iš pradžių ir buvo numatęs, apdovanos amžinuoju gyvenimu ir nepriekaištinga sveikata visus, pripažįstančius jo vadovavimą. Biblijoje sakoma: „Teisieji paveldės žemę ir gyvens joje amžinai“ (Psalmyno 37:29, Brb).

Taip pat skaitykite Jobo 14:14, 15; Luko 7:11-17 ir Apaštalų darbų 24:15.

Kaip melstis, kad Dievas išklausytų?

KODĖL KYLA TOKS KLAUSIMAS. Meldžiasi įvairių religijų žmonės. Tačiau ne vienam atrodo, kad jo maldos lieka be atsako.

KO MOKO BIBLIJA. Jėzus prisakė meldžiantis nekartoti atmintinai išmoktų frazių. „Melsdamiesi nekalbėkite to paties per tą patį“, — mokė jis (Mato 6:7). Jei norime, kad Dievas mus išklausytų, pirmiausia turime sužinoti, kokia yra jo valia ir kokios maldos jam patinka. Tada galėsime prie Dievo artintis — melstis taip, kaip dera. 1 Jono 5:14 rašoma: „Ko tik prašome pagal jo valią, jis mūsų klausosi.“

Taip pat skaitykite Psalmyno 65:3 [65:2, Brb], Jono 14:6, 14 ir 1 Jono 3:22.

Ko reikia, kad būtume laimingi?

KODĖL KYLA TOKS KLAUSIMAS. Dažnas mano, kad laimė — tai pinigai, šlovė ir grožis. Ne vienas to ir siekia. Deja, laimės nesuranda.

KO MOKO BIBLIJA. Jėzus pasakė, ko labiausiai žmogui reikia, kad būtų laimingas: „Laimingi, kurie suvokia turį dvasinių poreikių“ (Mato 5:3). Tikrai laimingi jausimės tik jeigu tenkinsime pačius svarbiausius — dvasinius — savo poreikius, tai yra stengsimės pažinti Dievą ir suvokti, kokia yra jo skirtoji gyvenimo prasmė. O tiesą apie dvasinius dalykus sužinosime iš Biblijos. Tada gebėsime atskirti, kas iš tikrųjų svarbu, o kas ne. Vadovaudamiesi teisingais Biblijos mokymais, gyvensime prasmingesnį gyvenimą (Luko 11:28).

Taip pat skaitykite Patarlių 3:5, 6, 13-18 ir 1 Timotiejui 6:9, 10.

 Čia trumpai apžvelgėme Biblijos atsakymus į šešis klausimus. Ar nenorėtumėte sužinoti daugiau? Jei ‘suvokiate turįs dvasinių poreikių’, be abejo, norėsite. Galbūt neretai pamąstote ir apie kitus dalykus, pavyzdžiui: jei Dievas mumis rūpinasi, kodėl per visą žmonijos istoriją leido keroti blogiui ir kodėl nesiliauja kančios? Arba: kaip sustiprinti šeimos saitus? Šiuos ir kitus klausimus aiškiai ir suprantamai nušviečia Biblija.

Deja, šiandien retas kuris į Bibliją gilinasi. Daug kam ji atrodo ištęsto turinio, sunkiai suprantama. Ar, paėmęs Bibliją į rankas, nenorėtumėte čia sulaukti tam tikros pagalbos? Jehovos liudytojai siūlo dvi vertingas priemones.

Pirmoji — tai knyga Ko iš tikrųjų moko Biblija? Ji sudaryta taip, kad rūpimus dalykus iš Biblijos suprasti padėtų net užsiėmusiems, nedaug laiko teturintiems žmonėms. Antroji priemonė — nemokamų Biblijos studijų programa. Jehovos liudytojai kas savaitę be jokio atlygio mielai užeitų pas jus į namus arba susitiktumėte kitur, kur jums patogu, ir trumpai pasiaiškintumėte kokią nors Biblijos temą. Šį pasiūlymą visame pasaulyje priėmė milijonai žmonių ir daugelis džiaugiasi radę tiesą.

Biblijos tiesa — tikras lobis. Nėra nieko už ją vertingesnio. Ji išlaisvina mus nuo prietarų, nerimo, liguistos baimės. Taip pat įžiebia viltį, įprasmina gyvenimą, teikia džiaugsmo. Jėzus yra pasakęs: „Jūs pažinsite tiesą ir tiesa jus išlaisvins“ (Jono 8:32).