Kaip atsakytumėte?

  • Baigsis.

  • Nesibaigs.

  • Niekas to nežino.

 BIBLIJOJE PARAŠYTA:

„Dievas [...] nušluostys kiekvieną ašarą jiems nuo akių ir nebebus mirties, nebebus nei sielvarto, nei aimanos, nei skausmo“ (Apreiškimo 21:3, 4).

JEIGU TAI TIESA...

Dievas nekaltas dėl žmonijos vargų ir nelaimių (Jokūbo 1:13);

galime guostis mintimi, kad Dievas supranta mūsų skausmą (Zacharijo 2:12 [2:8]);

atsiranda viltis, kad žmonijos vargai baigsis (Psalmyno 37:9-11).

 O AR TURIME PAGRINDO TIKĖTI TUO, KAS BIBLIJOJE PARAŠYTA?

Taip. Tikėti tuo galime bent dėl dviejų priežasčių.

  • Dievui skaudu matyti, kaip žmonės vargsta ir kenčia neteisybę. Biblijoje pasakojama, kad senovėje, kai Jehovos, visagalio Dievo, tarnus priešai imdavo engti, jis „gailėdavosi jų, aimanuojančių dėl engėjų ir niokotojų“ (Teisėjų 2:18).

    Jeigu kas nors daro kitam skriaudą, tai Dievą piktina. Biblijoje, pavyzdžiui, sakoma, kad „nekaltą kraują liejančios rankos“ kelia jam pasibjaurėjimą (Patarlių 6:16, 17).

  • Dievui rūpime kiekvienas. Kai patiriame „savo nelaimę ir savo skausmą“, galime guostis mintimi, kad Jehova žino, kas yra kiekvieno širdyje (2 Metraščių 6:29, 30).

    Netrukus Dievas atsakys į maldą, kurioje prašome „teateina tavo karalystė“, ir išvaduos žmoniją iš vargų (Mato 6:9, 10). O kol kas visiems, kas nuoširdžiai Dievo ieško, jis teikia sunkiu metu paguodą (Apaštalų darbų 17:27; 2 Korintiečiams 1:3, 4).

 VERTA PAMĄSTYTI

Kodėl Dievas dar neišgelbėjo žmonijos iš vargų?

Tai sužinosite perskaitęs ROMIEČIAMS 5:12 ir 2 PETRO 3:9.